education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד
כיתות, ז, ח, ט הבעה בכתב
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

מטלות כתיבה

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

שילוב הטכנולוגיה החכמה בשוק התעסוקה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

חשיפת ילדים למציאות מורכבת

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

להכיר את הטבע

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

תרומה לחברה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

הגעה לבית הספר באופניים או בתחבורה ציבורית

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

מים מהברז לעומת מים מבקבוקים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

גני חיות

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

מאפייני העיתון המקוון

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

הארכת יום הלימודים

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

סיכום הטקסט: טלפון נייד – ברכה או קללה?

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/06/2021    

עדכוני rss