education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

הבנת הנקרא – טקסטים מידעיים

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

דרך המשי

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

מרקו פולו

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

יומנו של אילן רמון

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

אובדן מזון בישראל

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

פועלי כל העולם, הכירו את המכונות שייקחו את העבודה שלכם

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

עדיין לא נפרדים מהנייר: ספרים דיגיטליים בישראל 2015

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

קולנוע

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

תלבושת אחידה בבתי ספר

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

האופניים כִּכלי תחבורה

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

יש לנו זמן

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

תנועת נוער

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

ים המלח

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

נדידת הציפורים

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

פלישת המדוזות

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2022    

עדכוני rss