education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים ויחידות מבחן
 
 

לרשותכם מאגר של מבחני מיצ"ב משנים קודמות (עד תשע"ט). המבחנים פותחו בליווי ועדות מומחים מקצועיות ובשיתוף נציגי הפיקוח המקצועי על תחומי הדעת במשרד החינוך בהתאם לדרישות הידע והמיומנויות המוגדרות בתוכניות הלימודים.

מבחני מיצ"ב

 

לפניכם מבחני מיצ"ב משנים קודמות, מפרטים, מחווני בדיקה ועוד.

 

חדש!

 

פורסמו מיצ"ביות למבחנים הפנימיים לכיתות ה' וח' שיועדו להעברה בתש"ף. בעקבות משבר הקורונה, ראמ"ה ממליצה על שימוש בכלים בתחילת תשפ"א בשכבת הלימוד העוקבת. בימים אלה המבחנים מופצים לבתי הספר ובהמשך יפורסמו באתר.  

 

 

מיצ"ב

כיתה

מבחנים 

 

דוברי עברית

דוברי ערבית

חינוך ממלכתי וממ"ד

חינוך

חרדי

 

שפת אם

ב

קישור

קישור

קישור

 

ה

קישור

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

קישור

אנגלית

ה

קישור

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

קישור

מתמטיקה

ה

קישור

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

קישור

מדע וטכנולוגיה

ה

קישור

-

קישור

 

ח

קישור

-

קישור

 

הערה: מבחני המיצ"ב תשס"ב - תשס"ו: למי מיועדים המבחנים ואיך בודקים אותם?

 

 

חדש!

 

יחידות מבחן 

ראמ"ה מנגישה באתר את מבחני המיצ"ב כיחידות מבחן המאורגנות לפי תחומי הדעת, דרגות כיתה, תחומי לימוד ועוד.

יחידות מבחן

תחום דעת

דוברי עברית

דוברי ערבית

שפת-אם

ממלכתי וממ"ד

חינוך חרדי

שפת-אם ערבית

אנגלית

ממלכתי וממ"ד

חינוך חרדי

אנגלית לדוברי ערבית

 

 

 

 

 

מבחני חמ"ד

 

 

תשע"ה-תשע"ט

כיתה

מבחנים 

ו

 

תורה (ספר דברים)

 

תושב"ע

 

 

 

תשס"ב – תשע"ג

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2020    

עדכוני rss