education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
קהילה שהיא גם בית וגם בית-ספר
 קהילות למידה לרכזי ולרכזות הערכה בית-ספריים מכהנים
 

קהילות הלמידה לרכזי הערכה מיועדות לאלו שהשלימו את ההכשרה האקדמית הנדרשת למינוי לתפקיד. הקהילות כוללות קהילת מנחות לרכזי הערכה, קהילות רכזי הערכה אזוריות, מחוזיות, רכזי הערכה בבתי ספר על-יסודיים, רכזי הערכה בבתי ספר בחינוך המיוחד ועוד.

קהילת המנחות כוללת תהליכי למידה והתנסות המועברים ומיושמים בקהילות רכזי ההערכה השונות. בנוסף, רכזי הערכה מקבלים ליווי בבית ספרם בהתאם לצרכיהם ע"י צוות מלוות (מדריכות) מטעם ראמ"ה והמחוזות.

קהילות הלמידה מספקות לרכזים מסגרת להמשך הלמידה, ההתמקצעות וההתעדכנות בתחום ההערכה והמדידה בשילוב התייעצות עם עמיתים לגבי אתגרים ומהלכי הערכה אותם הם מובילים בבתי הספר. הקהילות מחזקות את היכולת של רכזי הערכה ליישם תהליכי הערכה שנידונו בקהילה בבית ספרם ולחזור לקהילה לדיון בתהליך, בתוצרים ובתובנות לשם למידה ושיפור.

הקהילה למעשה מאפשרת לרכז להיות חלק ממעגל למידה מקביל למעגל הלמידה אותו ניתן להוביל עם צוות המורים בבית הספר, והיא מהווה הדגמה (Modeling) לתהליכי פיתוח מקצועי של הצוותים בבתי הספר.

רוצים להכיר יותר? קישור ל "זרקור" באתר קהילות למידה מקצועיות, מכון מופ"ת.

כל שנה נפתחות קהילות רכזי הערכה מחדש וההשתתפות בהן היא מתוך בחירה - יש בהן רכזים המשתתפים מספר שנים ברצף בקהילה ויש הבוחרים להשתתף מדי פעם. אנו ממליצות לכל רכזי ההערכה ובמיוחד אלו בתחילת דרכם, להצטרף לקהילות על מנת להתעדכן ולהמשיך להתמקצע בתפקידם.  רבים מהמשתתפים בקהילות הציגו בכנסים מחוזיים וארציים תהליכי הערכה אותם הם הובילו בבית ספרם.

קהילות למידה בשנה"ל תשפ"ב

בשנת הלימודים תשפ"ב יפעלו 11 קהילות למידה לרכזי הערכה מכהנים במהלך החודשים נובמבר 2021-יולי 2022 בהיקף של 30 או 60 שעות. רוב מפגשי קהילות הלמידה הם מפגשים מקוונים עם מספר מצומצם של מפגשי פנים-אל-פנים (בכפוף להנחיות משרד הבריאות), וכוללות גם ליווי אישי והשתתפות במסגרות לפיתוח מקצועי ארציות.

שם הקהילה

פסג"ה

מחוז

יום בשבוע

קהילת רכזי הערכה מכהנים דוברי ערבית

פסג"ה באקה

ארצית

שלישי

קהילת רכזי הערכה מחוז דרום בדואי + מזרח ירושלים

פסג"ה רהט

דרום ומנח"י

רביעי

קהילת רכזי הערכה על יסודי

פסג"ה חיפה

ארצית

ראשון

קהילת רכזי הערכה בחינוך המיוחד

פסג"ה רהט

ארצית

ראשון

קהילת רכזי הערכה מחוז מרכז

פסג"ה כפא סבא

מחוז מרכז

רביעי

קהילת רכזי הערכה מחוז חיפה

פסג"ה חיפה

מחוז חיפה

רביעי

קהילת רכזי הערכה מחוז דרום

פסג"ה אשדוד

מחוז דרום

רביעי

קהילת רכזי הערכה מחוז צפון

פסג"ה כרמיאל

מחוז צפון

שני

קהילת רכזי הערכה מחוז צפון דוברי ערבית

פסג"ה כרמיאל

מחוז צפון

שני

קהילת רכזי הערכה מחוז תל אביב + ירושלים

פסג"ה תל אביב

מחוז תל אביב  וירושלים

ראשון

קהילת מנחות לרכזי הערכה

פסג"ה רהט

ארצית

טרם נפתח

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss