education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה בזמן למידה מרחוק
 

בעקבות משבר הקורונה, השתנתה שגרת ההוראה והלמידה במערכת החינוך והלמידה מרחוק הפכה לחלק מהשגרה החדשה. לשינוי זה השפעה משמעותית על ההוראה והלמידה כמו גם על ההערכה בבתי הספר. בדף זה ריכזנו מידע והמלצות לשימוש בכלי הערכה לצורך הערכה פנימית בית-ספרית בתחילת שנת הלימודים תשפ"א ובמהלכה.

 

מיפוי עדכני אודות הלמידה חשוב בשגרת הלימודים, ומקבל משנה חשיבות בימים בהם השגרה מופרת והלמידה מבוצעת, באופן חלקי או מלא, מהבית. מיפוי כזה ישמש את המורה ואת צוות בית הספר לאסוף אינדיקציות, לזהות פערים בלמידה ולקבל החלטות מושכלות בנוגע לתכנון המשך הוראה המותאמת למאפיינים הייחודיים ולצורכי התלמידים, הכיתה ובית הספר. ההערכה הפנימית מאפשרת למורה לקבל פידבק על הלמידה כדי להמשיך ולתכנן את ההוראה והיא מאפשרת לתלמידים להסתמך על הפידבק והסיוע מהמורה לקידום הלמידה שלהם.

 

משוב מקדם

 

במיוחד בימים בהם הלמידה וההערכה נעשות מרחוק, מומלץ לספק לתלמידים משוב מתמשך על עבודתם. משוב, שניתן ברגישות בסמוך למועד ההערכה, מתמקד בהיבטים חיוביים בביצועיו של התלמיד ומאיר היבטים אחדים לשיפור, מסייע לתלמיד לזהות את החוזקות שלו ולהגדיר מטרות אישיות בלמידה.

 

עדכון ההורים והתלמידים לגבי ביצוע הערכה ומטרתה

אחד הקשיים שיש בשימוש בכלי הערכה כחלק מהלמידה מרחוק הוא אי-הידיעה באיזה אופן השלימו התלמידים את משימת ההערכה, ואם קיבלו עזרה בביצוע המשימה. בכדי שהמורים יוכלו לקבל תמונה אמיתית אודות הידע והמיומנויות של התלמידים, באופן שיאפשר להם להשתמש בתוצאות ההערכה לצורך תכנון ההוראה, חשוב שהתלמידים יעבדו באופן עצמאי, מבלי להיעזר בהורים או בחברים. אפשר להשיג זאת על ידי שיתוף ההורים והתלמידים במטרה שלשמה מתקיימת ההערכה. מורים מוזמנים להיעזר בנוסח המוצע מטה או בדומה לו לצורך עדכון ההורים של התלמידים בכיתות הנמוכות בבית הספר היסודי, לגבי ביצוע ההערכה ומטרתה. בכיתות גבוהות יותר בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים, מומלץ להיעזר בנוסח המכתב המוצע לתלמידים.

 

הצעה לנוסח פניה להורים בנושא שימוש בכלי הערכה לצורך מיפוי בימי הלמידה מרחוק

הצעה לנוסח פניה לתלמידים בנושא שימוש בכלי הערכה לצורך מיפוי בימי הלמידה מרחוק

המלצות לאופן השימוש בכלי הערכה פנימיים

השימוש בכלי המיפוי הוא רשות ונתון לבחירת בית הספר. כלי ההערכה מיועדים לשימוש פנימי בלבד מבלי שבית הספר יידרש לדווח על התוצאות לגורם חיצוני כלשהו. בתי הספר מוזמנים לבחור את הכלים המתאימים להם מתוך מגוון כלי ההערכה המוצעים, כהשלמה לכלי ההערכה הפנימיים האחרים המשמשים בבתי הספר.

מאחר שיש שונות בין בתי הספר בתהליכי ההוראה והלמידה, הן בשגרה והן כתוצאה ממשבר הקורונה, ייתכן שחלק מהכלים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בפועל בבית הספר. לאור זאת, מומלץ כי הצוות החינוכי בבית הספר, בסיוע רכז ההערכה הבית-ספרי ובשיתוף בעלי תפקידים אחרים בבית הספר, יתאים את תוכן הכלים ואופן העברתם לצורכי בית הספר ולמאפייניו הייחודיים ולצורכי התלמידים והכיתה.

 

בתרחיש שבו הלמידה מתבצעת באופן משולב, בבית ובבית הספר, מומלץ לעשות שימוש בכלים בבית הספר ובתנאי שהתלמידים אכן מגיעים לבתי הספר למספר ימים בכל שבוע.

 

להלן המלצות לשימוש בכלים בתרחיש שבו הלמידה מתבצעת מרחוק בלבד, למשך תקופה ממושכת.

 

המלצות לאופן ההעברה בזמן הלמידה מרחוק

 

סוג הכלי

מועד מומלץ להעברה

המלצות לאופן השימוש

קישור לכלים

כלי

מיפוי

לתחילת שנת הלימודים

 

תחילת שנת הלימודים

המורים ישלחו לתלמידים את כלי המיפוי והתשובות יוחזרו למורים לצורך מתן משוב בדרכים המקובלות בבית הספר. למשל, דוא"ל ודף תשובות שצולם ומוחזר למורה, או מערכת למידה מרחוק

 

הגישה לחומרי המיפוי תהיה למנהלי בתי הספר בלבד. פרטים יימסרו בקרוב. 

 

יחידות מבחן

מהלך שנת הלימודים

המורים ישלחו לתלמידים את היחידות שבחרו והתשובות יוחזרו למורים לצורך מתן משוב בדרכים המקובלות בבית הספר. למשל, דוא"ל ודף תשובות שצולם ומוחזר למורה, או מערכת למידה מרחוק

 

קישור ליחידות המבחן

מבחנים

במחצית השנייה של שנת הלימודים, לקראת סיומה

 

במידה והלמידה מתבצעת רק מהבית למשך תקופה ממושכת, מומלץ להשתמש ביחידות המבחן הקטנות כתחליף למבחן ארוך. הערכה שמתבצעת בפעימות קטנות במהלך פרק זמן מלחיצה פחות את התלמידים ואפקטיבית יותר משימוש במבחן ארוך

 

קישור למבחנים

מבדקים

בהתאם למועדים המוצעים עבור כל מבדק

לא מומלץ להעביר מבדקים מרחוק. יחד עם זאת, ניתן להעביר מרחוק את יחידת הכתיבה במבדק עברית לכיתה ב

 

כבכל שנה, ערכות מודפסות של המבדקים יופצו לבתי הספר בתחילת שנת הלימודים

 

משימות ביצוע

מהלך שנת הלימודים

המורים יישלחו לתלמידים את המשימות והתשובות יוחזרו למורים לצורך מתן משוב בדרכים המקובלות בבית הספר. למשל, דוא"ל ודף תשובות שצולם ומוחזר למורה, או מערכת למידה מרחוק

 

קישור למשימות ביצוע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2020    

עדכוני rss