education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה באנגלית, דוברי ערבית
כיתות ז-ח-ט, הבנת הנקרא, טקסטים בינוניים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

 

הבנת הנקרא - טקסטים בינוניים

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

EMOJIS

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

Supermarket Shopping

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

Bicycle

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

Christopher Reeve

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

Old Is New

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

A Book To Remember

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

Mark's Letter

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

A Big Job For A Little Dog

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

Benny's Email

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

The Animal Lover

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

Miri's Postcards

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2022    

עדכוני rss