education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה באנגלית, ממלכתי וממ"ד
כיתות ז-ח-ט, הבנת הנקרא, טקסטים מורכבים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.
 

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

 Self-Driving Cars

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

Tears

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

Modern Art

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

Living Like a Turtle 

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

The Story Of A Camera

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

The Empty Pot

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

A Special Tennis Player

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

Message To The Future

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

The Importance Of Laughter

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

Koalas

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/06/2021    

עדכוני rss