education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת מיזם הל"ל בשנה"ל תשע"ו
 

 דוח הערכת מיזם הל"ל בשנה"ל תשע"ו

 PDF

מיזם הל"ל פועל במערכת החינוך משנת תשע"ה בהובלת "קדימה מדע" ובשיתוף קרן טראמפ ומשרד החינוך.

המיזם מבוסס על תפיסה של "הערכה לשם למידה" ומטרתו העיקרית היא לקדם את הלמידה של התלמידים בכיתות באמצעות חקירה מתמדת של הלמידה על ידי המורים. המיזם מיועד לחטיבות ביניים (כיתות ח' ו-ט') והופעל בשני תחומי דעת: מתמטיקה ומדעים. בסוף תשע"ו שמונה בתי ספר פעלו במסגרת המיזם.

ראמ"ה ליוותה את המיזם בהערכה במהלך שנה"ל תשע"ו. ההערכה הייתה איכותנית במהותה והיא כללה ראיונות עומק עם מורים ומנהלים, תצפיות במפגשי צוות, תצפיות בשיעורים וניתוח תכנים אשר עלו בפורומים האינטרנטיים של המיזם.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/04/2018    

עדכוני rss