education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חפציב"ה: חינוך פורמלי ציוני יהודי במדינות ברה"מ לשעבר - הערכת התכנית בשנה"ל תשע"ט
 

 חפציב"ה: חינוך פורמלי ציוני יהודי במדינות ברה"מ לשעבר - הערכת התכנית בשנה"ל תשע"ט 

 חפציב"ה: חינוך פורמלי ציוני יהודי במדינות ברה"מ לשעבר - הערכת התכנית בשנה"ל תשע"ט

תוכנית חפציב"ה – חינוך פורמאלי ציוני יהודי בבריה"מ לשעבר – הינה תכנית ייחודית שפועלת במדינות אשר הרכיבו בעבר את בריה"מ. התוכנית פועלת בהובלת מטה חפציב"ה אשר שייך לאגף לקשרי חוץ של משרד החינוך.

בסך הכל, התוכנית פועלת בכ-42 בתי"ס ב-11 מדינות: רוסיה, אוקראינה, מולדובה, ליטא, לטביה, אסטוניה, בלארוס, קירגיזסטן, טורקמניסטן, גיאורגיה ואזרבייג'ן.

מטרות התוכנית, כפי שהוגדרו ע"י מוביליה:

 • טיפוח, העמקה וביסוס הזהות היהודית וזיקתם של הצעירים לעם היהודי ולמורשתו הרוחנית, התרבותית והלאומית, למפעל הציוני, למדינת-ישראל ולארץ ישראל.
 • עידוד העלייה לישראל בקרב התלמידים ובני משפחותיהם.

 • חיזוק הקהילה היהודית בברה"מ לשעבר ושמירה על זיקתה לעם היהודי ולמדינת ישראל.

במסגרת התוכנית מגיעים לבתי ספר יהודים במדינות הנ"ל מורים שליחים מישראל ואלו מיישמים יחד עם מורים מקומיים את התוכנית שעיקריה הם: הוראת המקצועות עברית, מורשת יהודית והיסטוריה של עם ישראל, ציון חגים ומועדים יהודיים וישראליים וכן פרויקטים שנתיים מיוחדים שחלקם מסתיימים בפעילות מסכמת וחגיגית בישראל.

מובילי התוכנית פנו לראמ"ה בבקשה ללוות את התוכנית במחקר הערכה. מלכתחילה היה מדובר באתגר מיוחד לאור הריחוק והפיזור הגיאוגרפיים של בתיה"ס, לאור העובדה שבתיה"ס אינם כפופים פורמאלית למערכת החינוך בישראל וכן לאור העובדה שמדובר בהקשרים לשוניים ותרבותיים מגוונים.

בסופו של דבר, מחקר ההערכה התבצע במהלך שנה"ל תשע"ט והוא נסמך בעיקר על שאלונים אינטרנטיים שהועברו בקרב מורים ומנהלים ובקרב מדגם של תלמידים בכל בתי הספר ובכל המדינות. הדוח המתבסס על סקרים אלו מציע היכרות ראשונה עם סוגיות כגון: הוראה ולמידה במסגרת התוכנית; פיתוח מקצועי בקרב המורים; השתתפות התלמידים בפרויקטים ובתוכניות השונים; תפיסות בדבר זהות, זיקה להיסטוריה היהודית ולמדינת ישראל; תפיסות בדבר התרומה של התוכנית לבתיה"ס לצד האתגרים שהיא מעמידה ועוד.

בנוסף, הקורא יוכל למצוא בדוח סקירת ספרות נרחבת של חינוך יהודי במדינות בריה"מ לשעבר בתוך ההקשר ההיסטורי-פוליטי המורכב שבו בתיה"ס פועלים. סקירה זו משמשת כרקע למחקר ועשויה לעניין את הקורא גם לכשעצמה.

 

   

   
   
      תאריך עדכון אחרון:  22/10/2020    

  עדכוני rss