education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית "חוסן חינוך" בשנה"ל תשע"ב - מחקר גישושי בערים תל-אביב ורמת-גן 
 

 דוח הערכת תכנית "חוסן חינוך" בשנה"ל תשע"ב - מחקר גישושי בערים תל-אביב ורמת-גן 

 

תכנית "חוסן בחינוך" היא תכנית פסיכו-חינוכית, המועברת על-ידי מחנכות הכיתות לתלמידיהן, אשר נועדה להקנות לתלמידים כלים ויכולת להתמודדות עם מצבי לחץ בחירום ובשגרה. התכנית פותחה על ידי מרכז "חוסן" להתערבות בטראומה ובאסון המוני, מיסודה של העמותה לילדים בסיכון. החל משנת תש"ע, השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך אחראי על הפעלת "חוסן" במוסדות החינוך והיא מועברת במסגרת שעות "כישורי חיים".


במסגרת התכנית עוברים תלמידי הכיתה כ-12 פעילויות במסגרתן הם רוכשים כלים קוגניטיביים ויישומיים שונים לשם התמודדות עם מצבי לחץ. במסגרת התכנית, המחנכות מודרכות ע"י היועצות הבית-ספריות להקנות לתלמידיהן כלים להתמודדות מזוויות שונות: כלים רגשיים לעיבוד רגשות וחוויות חיוביים או שליליים, כלים פיזיולוגיים הקשורים למערכת הנשימה ולהרפיית שרירים (כדוגמת תרגול נשימה איטית), כלים קוגניטיביים (כגון: זיהוי מחשבה מכשילה וניסוחה מחדש) וכלים המכוונים לשליטה על מיקוד הקשב ולשיפור יכולת ההקשבה והריכוז.


במהלך שנה"ל תשע"ב ביצעה ראמ"ה הערכה ראשונית של התכנית. ההערכה כללה קבוצות מיקוד עם יועצות חינוכיות וראיונות טלפוניים עם מחנכות.
ההערכה, אשר נשאה אופי ראשוני ומעצב, התמקדה בשאלות הבאות:

  • מהי מידת שביעות הרצון של מחנכות ויועצות מתכנית "חוסן" ומהי מידת רצונן להמשיך בה?
  • מהן השפעותיה הנתפסות של "חוסן" לדעתן של מחנכות ויועצות?
  • מהם היתרונות והחסרונות של "חוסן" בעיני מחנכות ויועצות ומהן ההצעות לשינוי בתכנית?

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/07/2013    

עדכוני rss