education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות מגשרים בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה ותלמידי יוצאי ברה"מ: סיכום תובנות מהערכה איכותנית בשנה"ל תשע"ב
 

 דוח בנושא תכניות מגשרים בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה ותלמידי יוצאי ברה"מ לשעבר: סיכום תובנות מהערכה איכותנית בשנה"ל תשע"ב 

 

בעשורים האחרונים קלטה מערכת החינוך שתי אוכלוסיות בולטות של תלמידים עולים חדשים – מאתיופיה (החל משנות ה – 80') ומבריה"מ לשעבר (החל משנות ה – 90'). עליות אלו הציבו בפני בתי הספר ובפני המערכת כולה אתגר בכל הקשור לקליטתם ולשילובם המיטבי של התלמידים.

 

אחד הפתרונות שאומצו ע"י מערכת החינוך, בהובלת האגף לקליטת תלמידים עולים, הוא תפקיד של מגשרים – מבוגרים המשתייכים לאחת מהקבוצות הנ"ל, עברו הכשרה ואשר מסייעים ביצירת קשרים (=גשרים) בין הורי התלמידים לבית הספר, בין התלמידים העולים לבית הספר ובין התלמידים לבין הוריהם.

 

במהלך שנת הלימודים תשע"ב ראמ"ה ביצעה מהלך של הערכה ראשונית של התפקיד, כאשר המטרה העיקרית הייתה ללמוד על התפיסות של צוות בית הספר, של הורים ושל תלמידים באשר לתפקיד המגשרים והתרומה של עבודתם לבתי הספר ולתלמידים בפרט.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2014    

עדכוני rss