education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תקשורת בין-אישית התשס"ג

האגף לחינוך יסודי מפעיל החל משנת הלימודים התשס"ב תכנית העוסקת בתקשורת בין-אישית. מטרת תוכנית זו היא "לסייע בידי המערכת להקנות לתלמידינו כלים לשיפור איכות החיים ולהפחתת האלימות הקיימת במוסדות החינוך ובחברה כולה".

 

אלה הנושאים המרכזים שהתכנית עוסקת בהם :

  • תרבות השיח

  • ניהול קונפליקטים בגישה גישורית

  • נימוסים והליכות

  • עבודת צוות

  • קבלת החלטות.

 

אגף הערכה ומדידה ליווה את יישום התכנית בבתי הספר והתבקש להעריך את השפעתה על התקשורת הבין-אישית בבתי הספר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss