education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חניכת מנהלים במסגרת תכנית בתי ספר "שוחרי שינוי"
 

דוח הערכת הפעילות בשנה"ל תשס"ז-תשס"ח על פי דיווחים של מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים, חונכים ומפקחים

מיד לאחר מלחמת לבנון השנייה יזם ופיתח משרד החינוך, בשיתוף קרן רש"י ואשלים-ג'וינט ישראל, את תכנית "בתי ספר שוחרי שינוי" לקידום בתי ספר ממחוז הצפון, חיפה ועוטף עזה. לשם כך נבחרו 86 בתי ספר. במסגרת התכנית קיבלו בתי הספר תוספת משאבים כספיים למימון מגוון תכניות ופעילויות, וכן חונך אישי למנהל בית הספר (coach), בעל ניסיון והצלחה מוכחים בניהול בתי ספר. המטרה הייתה לקדם מצוינות פדגוגית, ארגונית, חברתית וקהילתית באמצעות הבניה מחדש של סביבות למידה ושל תהליכים ארגוניים פנים בית-ספריים.

 

בשל ריבוי תכניות התערבות במסגרת תכנית "בתי ספר שוחרי שינוי" נקבע כי מחקר הערכה זה יתמקד בתשומה האחת בלבד מהתוכנית המשותפת לכלל בתי הספר - חניכת המנהלים.  מטרת הדוח היא לסכם את פעילות התכנית בשנת הפעלתה הראשונה (תשס"ח).

 

 דוח חניכת מנהלים במסגרת תכנית בתי ספר "שוחרי שינוי"

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2021    

עדכוני rss