education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוחות הערכת הישגים לימודיים ואקלים וסביבה פדגוגית
 

דוחות ארציים

קישור לדוחות

 

דוחות מיצ"ב רשותיים

קישור לדוחות

 

אתר מיצ"ב ברשת

קישור לאתר

סולם מיצ"ב רב-שנתי

קישור להסבר ולטבלאות המרה מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי

 

ועדות משנים קודמות בנושא הערכה בית-ספרית

קישור לדוחות הוועדות בנושא הערכה בית-ספרית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2023    

עדכוני rss