education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ערכת מבחן - שפת אם עברית לכיתות ה'  - נוסח ג' - גרסה לבתי ספר חרדים - תשע"ב
עיתוי מתאים להעברה: שליש אחרון של כיתה ה'
 
 

1.  היערכות לקראת המבחן, העברתו בכיתה ובדיקת מחברות המבחן

   

     תוכן הערכה למורה ולצוות הבית-ספרי:

             פרק א':  תיאור המבחן:  מפרט ומיפוי המבחן
             פרק ב':  הנחיות להעברת המבחן:  היערכות להעברת המבחן, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
                           והנחיות כלליות להעברה
             פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן:  המחוון, ההנחיות לבדיקת המבחן
                          והשוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)
                          דף ריכוז ציונים לתלמיד – דוגמא
                          דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני
                          מיפוי כיתתי

   

   
   

  2. ניתוח תוצאות המבחן באמצעות כלים לחישוב ומיפוי ציוני המיצ"ב הפנימי

   

  הערות כלליות:

  • לתשומת ליבכם! יש לשמור את קובץ המיצבית הכיתתית בתיקיה מקומית במחשב. יש לפתוח אותו מתוך תיקיה זו ורק אז להתחיל להקליד נתונים למיצבית! 
  • המיצביות מיועדות למקרים בהם הועבר המבחן בשלמותו.

   

   
   

  3.  נתונים ארציים המבוססים על התוצאות הארציות במיצ"ב החיצוני

   

  הערה:

  • חשוב לזכור כי ההשוואה בין ציוני בית הספר לציוני קבוצות ההשוואה (נורמות) צריכה להיעשות בזהירות רבה, לאור ההבדלים באופן העברת מבחן פנימי והמיצ"ב החיצוני.
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  11/01/2018    

  עדכוני rss