education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שפה דבורה באנגלית בכיתות ח'-ט': הערכה ארצית מדגמית
 

יכולת ההבעה בעל-פה (שפה דבורה) ויכולת הבנת הנשמע הן שתי מיומנויות המשמשות להבעה עצמית, להעברה ולרכישה של מידע וליצירת אינטראקציה בין-אישית.

שתי אופנויות אלה מהוות את הבסיס שעליו מתפתחות השפה הכתובה והקריאה. במסגרת לימודי האנגלית בבית הספר התלמידים מתנסים בשימוש בשפה דבורה ובהבנת הנשמע.

מטרת ההערכה היא ללמוד על רמת השליטה באנגלית במיומנויות השפה הדבורה והבנת הנשמע בהתאם לתוכניות הלימודים ולמדיניות של משרד החינוך בתחום הדעת ועל אופן ההתנהלות של לימודי האנגלית בבתי הספר.

בשנת הלימודים תש"ף נערכה הערכה ארצית מדגמית בשפה דבורה באנגלית בכיתות ח'-ט' במהלך חודש ינואר 2020.  בשנים הבאות המחקר מתוכנן להתקיים במחזוריות קבועה. פרטים וממצאי המחקר יפורסמו בהמשך.

ההערכה כללה:

  • מבחן ממוחשב לתלמידים: מבחן המעריך מיומנויות שפתיות באנגלית בתחום הדיבור והבנת הנשמע שהתלמידים אמורים לרכוש במסגרת לימודי האנגלית בחטיבת הביניים, בהתאם לתוכנית הלימודים.

  • שאלון לתלמיד: השאלון כולל שאלות על אודות עמדותיו ועל תפיסותיו של  התלמיד כלפי תחום הדעת אנגלית ולמידתו בדגש על הוראת השפה הדבורה.

  • שאלון מתוקשב למנהל בית הספר ולמורה לאנגלית: שאלון זה מיועד למנהלים ולמורים המלמדים אנגלית בכיתות חטיבת הביניים בבתי הספר שנדגמו. השאלון עוסק בתפיסות ובעמדות של המנהל והמורה כלפי תחום הדעת אנגלית והוראתו ועוד.    

בהערכה השתתף מדגם אקראי של כ-170 בתי ספר, ובכל בית ספר שעלה במדגם נדגמו באופן אקראי 22 תלמידים משכבת כיתות ח' ו- 22 תלמידים משכבת כיתות ט'. בהמשך יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית.

מפרט המבחן

להלן המפרט הכולל את התכנים ואת המיומנויות שהוערכו:

 מפרט המבחן - שפה דבורה באנגלית

נוסח הדגמה

קישור לנוסח הדגמה

שימו לב!

  • נוסח ההדגמה מיועד לצפייה במחשבים (ולא בטלפונים ניידים) בדפדפנים כרום ופיירפוקס בלבד
  • התגובות של המשתמשים לא נשמרות בנוסח ההדגמה ולא ניתנות לבדיקה
  •  כדי לצפות בנוסח ההדגמה יש להזין שם משתמש וסיסמה:
    • לגרסה בעברית - שם משתמש וסיסמה: DemoH
    • לגרסה בערבית - שם משתמש וסיסמה: DemoA 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2023    

עדכוני rss