education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 עברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית
 

דוגמאות למשימות הערכה

משימות ההערכה הן אוסף של שאלות מתוך מבחני עברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית מהשנים תשע"ד–תשע"ח. המשימות ממוינות לפי חמשת ההיבטים של שליטה בשפה העברית: הבנת הנשמע - האזנה; דיוק בקריאה; הבנת הנקרא; הבעה בכתב וידע לשוני.                  

ניתן לשלב את משימות ההערכה בתהליך ההוראה כיחידות הערכה קטנות לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

תחום

 

 

הבנת הנשמע

 

משימה 1

קישור 

קובץ שמע

משימה 2

קישור   

קובץ שמע

משימה 3

קישור  

קובץ שמע

משימה 4

קישור  

קובץ שמע

 

משימה 5

קישור 

קובץ שמע

 

משימה 6

קישור  

קובץ שמע 

 

דיוק בקריאה

משימה 1

קישור

משימה 2

קישור

משימה 3

קישור

קובץ שמע

משימה 4

קישור 

קובץ שמע 

 

הבנת הנקרא טקסט ארוך

וידע לשוני

משימה 1 - הדולפין

קישור

משימה 2 – היום הראשון הכי קשה

קישור

משימה 3 – עץ הבאובב

קישור

משימה 4 – המנגינה

קישור  

הבנת הנקרא

טקסט קצר

משימה 1 – חוג ציור

קישור 

משימה 2 - SMS

קישור  

 

הבעה בכתב

משימה 1 – חבר

קישור

משימה 2 – הזמנה

קישור

משימה 3 – פינת חי

קישור 

משימה 4 – עונת שנה

קישור 

ידע לשוני

משימה 1

קישור

משימה 2

קישור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2023    

עדכוני rss