education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
PIAAC
Programme for the International Assessment of Adult Competencies
 

סקר מיומנויות הבוגרים הוא חלק מהתכנית הבינלאומית להערכת כישורי בוגרים (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) של ארגון ה-OECD. בסקר משתתפות יותר מ-30 מדינות מרחבי העולם. בישראל הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף פעולה עם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך.

 

הסקר מודד באופן ישיר את רמת המיומנות של בוגרים (מגיל 16 עד 65) במיומנויות היסוד: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת. לבוגרים השולטים במיומנויות אלו יש סיכוי טוב להפיק את המרב מהאפשרויות ומהמשאבים הקיימים במדינות מפותחות, ואילו אלו שאינם שולטים במיומנויות אלה עלולים להתקשות בכך. מיומנויות אלה נרכשות לאורך כל החיים במגוון מסגרות (בארץ או בחו"ל למי שהיגר לכאן במהלך חייו), החל בסביבת הבית ובבית הספר וכלה במסגרות שונות המיועדות בעיקר לבוגרים כגון: צה"ל, תכניות להכשרת עובדים, מוסדות להשכלה גבוהה אקדמאית ואחרת ורכישת מיומנות תוך כדי התנסות במקומות עבודה.

ישראל השתתפה במחזור הראשון של הסקר שנערך בשנים 2014-2015, ותשתתף במחזור השני שיחל בישראל בספטמבר 2022.

 תקציר     תקציר

  דוח

  מצגת

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss