education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMSS 2007
 

פרסומים בישראל:

 

 דוח

 תקציר טימס 2007       

טבלת הישגים טימס 2007     

 מצגת

 

פרסומים בינלאומיים:

 

דוח מלא: מתמטיקה   מדעים

 

אנציקלופדיה (תיאור המדינות המשתתפות) - A-L

 

אנציקלופדיה (תיאור המדינות המשתתפות) - M-Z

 

דוח טכני

 

מסגרת המחקר

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2020    

עדכוני rss