education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMSS 2011
 

 

בשנת 2011 נערך מחקר טימס בכ-60 מדינות ברחבי העולם ובהן ישראל. בישראל השתתפו במחקר כ-5,000 תלמידים שנדגמו באופן אקראי בכ-150 בתי ספר (כיתה בכל בית ספר). 

 

פרסומים בישראל

 דוח טימס 2011      דוח טימס 2011

 

תקציר טימס 2011  

Main findings from the TIMSS 2011 

 

 מצגת טימס ופירלס 2011

 מדרג הישגים - טימס 2011

 

פרסומים בינלאומיים

דוח מלא - מתמטיקה

דוח מלא - מדעים

אנציקלופדיה (תיאור המדינות המשתתפות)

דוח טכני

מסגרת המחקר

המסגרת המושגית של המחקר:

מקור באנגלית

תרגום לעברית

תרגום לערבית

קישור

קישור

 קישור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2020    

עדכוני rss