education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMSS 2015
 

מחקר טימס 2015 נערך בישראל במהלך החודשים אפריל-מאי 2015. לצורך ביצוע המחקר נדגמו באופן אקראי כ-200 בתי ספר. בכל בית-ספר נדגמה באופן אקראי כיתה אחת מכלל הכיתות בבית הספר. התלמידים שנדגמו, השיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהל בית הספר ומורי המתמטיקה והמדעים של התלמידים השיבו על שאלונים.

 

פרסומים בישראל

 דוח טימס 2015                  דוח טימס 2015

 תקציר טימס 2015              תקציר טימס 2015

 Summary TIMSS 2015    Summary TIMSS 2015

 מצגת טימס 2015

 

שאלות לדוגמה

קישור

 

פרסומים בינלאומיים

אנציקלופדיה (תיאור המדינות המשתתפות)

דוח טכני

המסגרת המושגית של המחקר

קישור לאתר המחקר הבינלאומי

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss