education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר טאליס 2018 בבתי ספר
 

מחקר טאליס הינו מחקר בין-לאומי הנערך על-ידי ארגון ה-OECD. המחקר מתמקד בסגלי הוראה ומנהלים ובודק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המידע נאסף באמצעות שאלונים שמועברים למורים ולמנהלים בבתי הספר.

המחקר בישראל נערך בחודשים מרץ-אפריל 2018, בקרב מדגם מייצג של כ-200 בתי ספר, שבהם לומדים תלמידים בשכבות גיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים א'-ח', חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ט'-י"ב. בכל אחד מבתי ספר אלו מנהלי בתי הספר שנדגמו השיבו על שאלון למנהל וכ-20 מורים מקרב מורי כיתות ז'-ט' בבית הספר השיבו על שאלון למורה. 

פרסומים בישראל

 דוח טאליס 2018         דוח טאליס 2018

 תקציר טאליס 2018     תקציר טאליס 2018

חדש! שילוב תקשוב בהוראה

  שילוב תקשוב בהוראה - ממצאים נבחרים ממחקר טאליס 2018 

 

 ברושור - שילוב תקשוב בהוראה - מחקר טאליס 2018 

 

רוצה לדעת עוד על מחקר טאליס?

 ברושור - 12 תובנות נבחרות ממחקר טאליס 2018 בישראל

פרסומים בינלאומיים

 סרטון של OECD על מחקר טאליס 2018

 

קישור לאתר מחקר טאליס

מסגרת מושגית

 מסגרת מושגית

שאלונים לדוגמה

 שאלון למנהל - תרגום לעברית

 שאלון למורה - תרגום לעברית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/09/2020    

עדכוני rss