education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מערכת דוחות מיצ"ב למנהלי בתי-ספר (פק"מ)
 

ניתן להוריד את דוחות המיצ"ב הבית-ספריים באמצעות מערכת פרסום קבצים ממודר (פק"מ), כך שרק מנהל בית הספר יוכל לצפות בדוחות של בית ספרו בלבד.

במערכת מעודכנים נתוני מיצ"ב תשע"ט:

  • נתוני בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים (מבחני הישגים ואקלים וסביבה פדגוגית)
  • נתוני סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בחטיבות העליונות (שכבות י' ו-י"א). 

כניסה למערכת פק"מ

באמצעות פרטי ההזדהות האישיים של מנהל בית הספר 

כניסה למערכת

 

ניתן להיכנס גם דרך פורטל "מוסדות חינוך (שער)" יש לבחור בתפריט העליון: "קיצורי דרך", לגלול ברשימה "כל קיצורי הדרך" לפי א-ב עד פק"מ 

בשאלות נוספות ניתן לפנות לראמ"ה בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב, שנועדו לסייע בקריאה ובפרשנות של דוח המיצ"ב הבית-ספרי - לחץ כאן 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/09/2020    

עדכוני rss