education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מערכת דוחות למנהלי בתי-ספר (פק"מ)
 

מערכת פק"מ

ראמ"ה מעמידה לרשות מנהלי בתי הספר דוחות הערכה חיצונית של בית ספרם במערכת פק"מ (פרסום קבצים ממודר). 

המערכת כוללת דוחות של בתי הספר שהשתתפו בהערכה החיצונית במודל 'תמונת מצב' בתשפ"ב, לפי הפירוט להלן:

  • דוחות בית ספריים הכוללים את נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית בתשפ"ב. דוחות אלה כוללים את הנתונים המלאים של בית הספר, כולל  נתוני מדדים מסכמים והשוואות לנתונים ארציים מקבילים. הערה: בתי ספר על יסודיים שש שנתיים מקבלים דוח נפרד בעבור החט"ב ודוח נוסף בעבור החט"ע.

  • דוחות ההישגים בשפת אם לבתי הספר שהשתתפו בהערכה החיצונית בעברית/ ערבית בכיתות ד'.

  • ריכוז נתונים ראשוני מסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בתשפ"ב (קובץ אקסל). קבצים אלה כללו סיכום ביניים ראשוני של נתוני אקלים תשפ"ב לפי שכבות ואילו הנתונים הסופיים והמלאים של בית הספר מדווחים בדוח המלא. בחודשים שחלפו נטענו למערכת פק"מ דוחות נתוני ההקשר הבית-ספרי של בתי הספר שהשתתפו בהערכת ההישגים בשפת אם לכיתות ד'. בימים אלה  נשלחים דוחות אלה לבתי ספר נוספים, שהשתתפו בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית.

דוחות משנים קודמות: לנוחות מנהלי בתי הספר ניתן לצפות במערכת גם בדוחות המיצ"ב של בית הספר משנים קודמות.

כניסה למערכת פק"מ

כניסה למערכת

 

הגישה למערכת זו נעשית מתוך פורטל מוסדות לאחר הזדהות אישית של המנהל כך שרק מנהל בית הספר יוכל לצפות בדוחות של בית ספרו.

קיימות שתי אפשרויות כניסה לפק"מ:

  • יש להיכנס לדף דוחות וניתוחי מידע שבפורטל מוסדות חינוך, ובשורת החיפוש להקליד "פק"מ".

  • בדף הראשי בפורטל, בסרגל העליון מצד שמאל יש להיכנס ל"קיצורי דרך", לגלול ברשימה "כל קיצורי הדרך" לפי א-ב עד פק"מ (פרסום קבצים ממודר).

במסך מערכת פק"מ יש לבחור בחלונית ה"נושא" באפשרות: הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך.

בשאלות נוספות ניתן לפנות לראמ"ה בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2022    

עדכוני rss