education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מערכת דוחות מיצ"ב למנהלי בתי-ספר (פק"מ)
 

ניתן להוריד את דוחות המיצ"ב הבית-ספריים באמצעות מערכת פרסום קבצים ממודר (פק"מ), כך שרק מנהל בית הספר יוכל לצפות בדוחות של בית ספרו בלבד.

במערכת מעודכנים נתוני מיצ"ב תש"ף:

  • נתונים מסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
  • נתונים מסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב בחטיבות העליונות  

כניסה למערכת פק"מ

באמצעות פרטי ההזדהות האישיים של מנהל בית הספר 

כניסה למערכת

 

ניתן להיכנס גם דרך דף דוחות וניתוחי מידע בפורטל "מוסדות חינוך" ולגלול למטה עד שמגיעים לפק"מ - הורדת דוחות מיצ"ב בית ספריים. לחילופין, ניתן ללחוץ פק"מ בחיפוש.

בשאלות נוספות ניתן לפנות לראמ"ה בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב, שנועדו לסייע בקריאה ובפרשנות של דוח המיצ"ב הבית-ספרי - לחץ כאן 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/10/2020    

עדכוני rss