education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת-אם עברית וערבית לכיתות ד - תשפ"ב
 

כלל בתי הספר היסודיים ישתתפו בהערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת-אם לכיתות ד בחודש דצמבר 2021 (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד). ההערכה החיצונית בודקת ידע ומיומנויות בהתאם לתוכניות הלימודים ולמסמך אבני דרך - מטרות, יעדים וכלים לשנה"ל תשפ"ב. ההחלטה להתמקד באוריינות שפה נובעת מחשיבותו המכרעת של תחום דעת זה, בהיותו הבסיס לרכישת מיומנויות בתחומי דעת אחרים.

הוראה מעמיקה ואיכותית של תחום הדעת היא אורח חיים בבית הספר ודרך ההיערכות הנכונה להערכה. אין לפגוע בשגרת הלימודים לשם הכנה מיוחדת; אין להסיט משאבים למקצוע שפת אם על חשבון מקצועות אחרים, ואין לעשות שימוש בחומרי למידה שאינם מאושרים ונוצרו כביכול כדי להכין את התלמידים לקראת הערכה. תרגול יֶתר לקראת ההערכה מכביד על תלמידים ומורים ומשבש אקלים למידה נעים ונוח המאפשר הצלחה.

מנהלי בתי הספר יקבלו במהלך שנת הלימודים תשפ"ב דוח המסכם את נתוני בית ספרם ויכלול מידע מגוון על תוצאות המבחן בתוך התייחסות לקבוצות תלמידים שונות בבית הספר ולנתוני השוואה ארציים רלוונטיים. המידע בדוח, בשילוב נתוני ההערכה הפנימית שייאספו בבית הספר במהלך השנה, יאפשר לבתי הספר לבחון את נקודות החוזק שלהם ואת האתגרים העומדים בפניהם.

מועדי ההערכה החיצונית בשפת-אם לכיתה ד בשנת הלימודים תשפ"ב

 

תחום הדעת ודרגת הכיתה

מועד המבחן החיצוני

הערכה חיצונית בשפת-אם ערבית כיתה ד

15.12.2021

יום רביעי, י"א טבת תשפ"ב

הערכה חיצונית בשפת-אם עברית לכיתה ד בבתי ספר בפיקוח חרדי ובבתי ספר של חב"ד (כולל בתי ספר בפיקוח חמ"ד)

 

15.12.2021

יום רביעי, י"א טבת תשפ"ב

הערכה חיצונית בשפת-אם עברית לכיתה ד בבתי ספר בפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי

21.12.2021

יום שלישי, י"ז בטבת תשפ"ב

 

מפרטי ההערכה החיצונית 

 מפרט הערכה חיצונית בכיתה ד - עברית  

 מפרט הערכה חיצונית בכיתה ד - עברית חינוך חרדי

 מפרט הערכה חיצונית בכיתה ד - ערבית

הנחיות והסברים

 הנחיות והסברים להנהלת בית הספר - הערכה חיצונית בשפת-אם לכיתות ד

דגשים:

  • בהערכה החיצונית ישתתפו כל תלמידי כיתה ד בבית הספר (פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ועולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה שאינם נדרשים להשתתף בהערכה).
  • מִפרטים, המתארים את התכנים והמיומנויות שייבדקו בכלי ההערכה מפורסמים לעיל. המפרטים נשענים על תוכנית הלימודים ועל ההישגים הנדרשים, בהתאמה לשכבת הגיל.
  • ההערכה החיצונית תתבצע על ידי משגיחים חיצוניים מטעם ראמ"ה. בכיתה יהיה נוכח גם מורה, שתפקידו יהיה לסייע למשגיח בשמירה על הסדר ועל טוהר הבחינות.
  • ההערכה החיצונית מתקיימת בו בזמן במאות בתי ספר ברחבי הארץ, ואי אפשר לבצעה במועד אחר. אי לכך, אין לאשר במועד ההערכה פעילויות חוץ בית ספריות לתלמידים או לכיתות ד האמורות להיכלל בהערכה, ובכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), חוגים, ימי כיף, תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקור במוזיאונים, חידונים ותחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

  • ההערכה בכיתות תחל בשעה 10:00 (או מיד לאחר ההפסקה הנהוגה בבית הספר – מותנה בתיאום פרטני מראש), ולא יאוחר מן השעה 10:30. המשגיחים החיצוניים צפויים להגיע בשעות 09:00-09:30.

  • משך הזמן המוקצה להעברת ההערכה בכיתות הוא כ־90 דקות. ההערכה תוכננה כך שפרק זמן זה יאפשר לכל אחד מן התלמידים לסיים את המשימה ללא לחץ זמן. תלמידים שבכל זאת יזדקקו לזמן נוסף (יותר מ־90 הדקות), יוכלו לקבל תוספת זמן של עד 20 דקות.

  • אופן ההתארגנות בכיתות: התלמידים ישתתפו בהערכה החיצונית כאשר הם נמצאים בכיתות האם שלהם ולא בקבוצות לימוד כלשהן.

  • חוברות השאלות יישארו בידי המשגיחים החיצוניים. אין לקחת עותק שלהן ביום ההערכה ואין לצלם או להעתיק אותן. ראמ"ה תפרסם את חוברות השאלות באתר האינטרנט שלה זמן מה לאחר מועד ההערכה.

  • בהערכה החיצונית בשפת אם (עברית או ערבית) לא תיפתחנה כיתות מותאמות, וכל התלמידים יבצעו את ההערכה בכיתות האם משום שמטרת ההערכה החיצונית היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בפענוח טקסט כתוב ובהבנתו, ללא כל סיוע חיצוני (כגון הקראה) וללא שימוש בעזרים אחרים. פירוט בנושא התאמות לתלמידים הזכאים לתמיכה מתוכנית השילוב ולומדים בכיתות רגילות יופיע במכתב ההיערכות שיישלח לבתי הספר.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/11/2021    

עדכוני rss