education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אתר האינטרנט "מיצ"ב ברשת"
  
 

כניסה לאתר

 

האתר מאפשר לכל אחד לקבל מידע על נתוני המיצ"ב (הישגים לימודיים ואקלים חינוכי) של כל אחד מבתי הספר, של הרשויות המקומיות וברמה הארצית באופן נוח, ידידותי ומקיף.

הנתונים מוצגים לאורך שנים ובהשוואה לקבוצות דיווח שונות (כלל בתי הספר/כלל הרשויות ; דוברי עברית/ערבית ; בתי ספר דומים/רשויות דומות).

כיצד נשתמש באתר?

 

מסך פתיחה

  • יש לבחור מבין לשוניות החיפוש את הלשונית הרצויה: בתי ספר / רשויות מקומיות / תמונה ארצית.
  • בלשונית "בתי  ספר"  יש להקליד את שם בית הספר או את שם היישוב ולבחור אותו מתוך הרשימה.
  • בלשונית "רשויות מקומיות" יש להקליד את שם הרשות.

 

הישגים לימודיים - ברמה ארצית / רשותית / בית ספרית

  • ניתן לצפות בנתוני ההישגים של כיתות ה' או ח' בבית הספר 
  • לחיצה על עמודות התרשים תציג נתונים רב-שנתיים

 

אקלים חינוכי - ברמה ארצית / רשותית / בית ספרית

  • ניתן לצפות בנתוני האקלים החינוכי בפילוח לפי שכבות (ה'-ו' / ז'-ט' / י'-י"א)

  • ניתן לצפות בדיווחי תלמידים ומורים הנוגעים למספר תחומים של חיי בית הספר (להלן: מדדים מסכמים) 

  • לחיצה על שם המדד המסכם תציג את נתוני ההיגדים

  • לחיצה על עמודות התרשים תציג נתונים רב-שנתיים

 

 אודות מיצ"ב ברשת

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2019    

עדכוני rss