education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות מבחן למשוב בית ספרי במדע וטכנולוגיה
בשפה העברית - לבית הספר היסודי (כיתות ג' - ו')
 
 
 

חלק א'

 
  • מבנה מאגר המשימות
  • איך לעבוד עם מאגר המשימות?
  • שיטת הציינון
  • ריכוז נושאי המשימות וכיתות היעד
  • טבלת מיומנויות מול שאלות
 

 

המשימה לתלמיד

כיתות

נושא מרכזי

מדריך למורה

1

 סיר במתנה

 סיר במתנה

ה-ו

חומרים ואנרגיה

 המדריך למורה

 המדריך למורה

2

 קולות וצללים

 קולות וצללים

ה-ו

חומרים ואנרגיה

מידע ותקשורת

המדריך למורה

המדריך למורה

3

 קולי ועל-קולי

 קולי ועל קולי

ה-ו

חומרים ואנרגיה

המדריך למורה

המדריך למורה

4

 הקמת בריכת שחייה

 הקמת בריכת שחייה

ג-ד

חומרים ואנרגיה

כדור הארץ והיקום

עולם מעשה ידי אדם

המדריך למורה

המדריך למורה

5

 אוויר נקי בגן הציבורי

 אוויר נקי בגן הציבורי

ג-ה

כדור הארץ והיקום

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו

המדריך למורה

המדריך למורה

6

 טיול לירח

 טיול לירח

ה-ו

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

המדריך למורה

המדריך למורה

7

 סיפורו של האי "אנשים"

 סיפורו של האי "אנשים"

ה-ו

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

עולם היצורים החיים

המדריך למורה

המדריך למורה

8

 מי אני?

 מי אני ?

ג-ד

עולם היצורים החיים

המדריך למורה

המדריך למורה

9

 שלדגים

 שלדגים

ה-ו

עולם היצורים החיים

המדריך למורה

המדריך למורה

10

 תקשורת בין בעלי חיים

 תקשורת בין בעלי חיים

ג-ד

עולם היצורים החיים

מידע ותקשורת

המדריך למורה

המדריך למורה

 סרטון

11

 נינה, מר מתקפל וחיות אחרות

 נינה, מר מתקפל וחיות אחרות

ג-ד

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו

המדריך למורה

המדריך למורה

12

 אוטובוס הקסמים

 אוטובוס הקסמים

ג-ה

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו

המדריך למורה

המדריך למורה

13

 מדע במטבח

 מדע במטבח

ו

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו

המדריך למורה

המדריך למורה

14

 מה נאכל בקייטנה

 מה נאכל בקייטנה

ה-ו

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו

המדריך למורה

המדריך למורה

15א

 נחלצים לעזרה - חלק א'

 נחלצים לעזרה - חלק א'

ה-ו

עולם מעשה ידי אדם

המדריך למורה

המדריך למורה

15ב

 נחלצים לעזרה - חלק ב'

 נחלצים לעזרה - חלק ב'

ה-ו

עולם מעשה ידי אדם

המדריך למורה

 

חלק ב'

צוות הפיתוח

הקדמה

 

 

המשימה לתלמיד

כיתות

נושא מרכזי

מדריך למורה

16

אדום, צהוב ירוק

 אדום, צהוב ירוק

ג-ד

חומרים ואנרגיה

מדריך למורה

המדריך למורה

17

מה קרה לפינוקי?

 מה קרה לפינוקי?

ג-ד

חומרים ואנרגיה

מדריך למורה

המדריך למורה

18

שריפה בחורשה

 שריפה בחורשה

ג-ד

חומרים ואנרגיה

מדריך למורה

המדריך למורה

19

אש במחבת

 אש במחבת

ג-ד

חומרים ואנרגיה

מדריך למורה

המדריך למורה

20

ממה נבנה פנס לאופניים?

 ממה נבנה פנס לאופניים?

ה-ו

חומרים ואנרגיה

עולם מעשה ידי אדם

מדריך למורה

המדריך למורה

21

ממה נייצר פחיות משקה?

 ממה נייצר פחיות משקה?

ה-ו

חומרים ואנרגיה

עולם מעשה ידי אדם

מדריך למורה

המדריך למורה

22

שיא חדש בביקוש לחשמל

 שיא חדש בביקוש לחשמל

ה-ו

חומרים ואנרגיה

מדריך למורה

המדריך למורה

23

עגבניות בנגב

 עגבניות בנגב

ה-ו

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

עולם היצורים החיים

מדריך למורה

המדריך למורה

24

הבה נציל את צבי הים

 הבה נציל את צבי הים

ה-ו

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

מדריך למורה

המדריך למורה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss