education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הבעה בעל פה בשפת-אם עברית - משימות הערכה לחטיבת הביניים
 
 

משימות הערכה בתחום ההבעה בעל-פה משמשות להערכה פנים בית-ספרית של תלמידי כיתות ז-ח במקצוע עברית כשפת-אם. המשימות מושתתות על עקרונות תכנית הלימודים בעברית לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, והן מחולקות למבניות. לטיפוח ההבעה שבעל פה תרומה לרכישת מיומנויות של דיון הוגן, התאמת המבע לבן השיח, בהירות הניסוח, הקפדה על תקינות לשונית ושימוש באמצעים רטוריים. משימות אלו מלוות במחוונים מפורטים, הכוללים תבחינים המותאמים לכל סוגה.

אוגדן מלווה למורה - תוכן עניינים והקדמה 

 

נושאי המאגר:

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/11/2021    

עדכוני rss