education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות להערכה בית ספרית - עברית שפת אם
לשון, הבנה והבעה  חטיבת הביניים
 

(הקבצים בפורמט של פי.די.אף. )

 

צוות הפיתוח

 

 

מבוא למאגר המשימות בלשון, בהבנה ובהבעה

 

     ידע לשוני-אורייני במשימות המאגר - ד"ר דורית רביד............................. 4 

     אוריינות בשנות אלפיים - שושן ברוש-ויץ................................................ 6

     עקרונות, מטרות והנחיות למורה -  עליזה לזרסון, תהילה גרינוולד......... 9

      א. יעדים, עקרונות והנחות יסוד.......................................................... 9

      ב. הנחיות והמלצות לשימוש במאגר................................................... 11

      ג. הנחיות לציינון ולהערכה................................................................ 13

 

 

רשימת משימות המאגר (על-פי סדר הא"ב)

 

 

המשימה לתלמיד

המדריך למורה

הערות

1

אוכלוסיית חיות הבר בישראל הולכת ונכחדת

מדריך למורה

 

2

אינטרנט, תקליטור וכל השאר - מסלול סגור  אינטרנט, תקליטור וכל השאר - מסלול פתוח

מדריך למורה

 

3

אין שאלות טיפשיות

מדריך למורה

 

4

בית-הספר התיכון בגינאה

מדריך למורה

 

5

בעד החלון

מדריך למורה

 

6

בעד החלון - דוח תצפית

מדריך למורה

 

7

גלויות מן הנוף הצלילי שלנו

מדריך למורה

 

8

הגיים בטעם

מדריך למורה

 

9

המשלב הלשוני בטקסט

מדריך למורה

 

10

חג ומועד ונופל

מדריך למורה

 

11

חלקי דיבור בטקסט - זיהוי

מדריך למורה

 

12

חלקי הדיבור - מאפיינים

מדריך למורה

 

13

חקר הטקסטים הכתובים שבסביבת מגוריי

מדריך למורה

 

14

טקסט זעיר

מדריך למורה

 

15

טקסט עיוני - כתיבה

מדריך למורה

 

16

טקסט עיוני - מידע ושכנוע

מדריך למורה

 

17

יומן מסע קריאה

מדריך למורה

 

18

יש דילמה

מדריך למורה

 

19

ישראל 2000 - מכתב לילד

מדריך למורה

 

20

למות או לכבוש את ההר

מדריך למורה

 

21

מבנה המילה

מדריך למורה

 

22

מילון ומילים

מדריך למורה

 

23

מכתב רשמי

מדריך למורה

 

24

עולם רדוף שדים

מדריך למורה

 

25

פסיפס עירוני

מדריך למורה

 

26

פעלים על הכוונת

מדריך למורה

 

27

קולות בטקסט

מדריך למורה

 

28

קומיקס

מדריך למורה

 

29

קישור בהקשר

מדריך למורה

 

30

תקשורת בעולם הצומח

מדריך למורה

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss