education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות להערכה בית ספרית - מולדת וחברה
בית הספר היסודי - כיתות ד'
 

צוות הפיתוח ומבוא למאגר המשימות

 

(הקבצים בפורמט  )

 

משימה (למורה ולתלמיד)

 

היבט גיאוגרפי

רמת שלום על המפה

שאלות על מפת רמת-שלום

שושנת הרוחות

קריאת מפה

מה בין ציור למפה?

מפת האזור

אזורי תפקוד

באזורי המגורים

בתי מגורים ביישוב

המע"ר - אזור תפקוד ביישוב

בישוב רננית

תחבורה ציבורית ותחבורה פרטית

נסיעה עירונית ובין עירונית

היבט חברתי

ארצות המוצא של הורי התלמידים

ארצות המוצא של התושבים בישוב

קליטת עלייה

בטיפול העירייה

מוסדות הנותנים שירותים לציבור

תרבות בשעות הפנאי

חשבון המים שלנו

חוקי עזר עירוניים

פעולות הרשות המקומית למען איכות הסביבה

איכות הסביבה ביישוב

יום בחייו של רן

מחלקות בעירייה

היבט כלכלי

ממה הורינו מתפרנסים?

עובדים ומתפרנסים

דרושים

המע"ר – מרכז העסקים הראשי

היכן נקנה?

אזורי תעשייה

מוצרים וחומרי גלם

מחירים

היבט היסטורי

אז והיום

תולדות היישוב – ימים ראשונים

חיי יום-יום בעבר ובהווה

מוזיאון ביישוב

פיתוח מול שימור

לוח המודעות הישן

מה השתנה ביישוב?

חגיגת יובל – 50 שנה להקמת היישוב

בעד ונגד

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss