education - חינוך חותם טכנולוגי - רישוי תוכנות מיקרוסופט למערכת החינוך
 
 
 
 
 

פרויקט למימוש הסכם School Agreement, הסכם הנועד להסדיר את זכויות השימוש והשדרוג במוצרי התוכנה של חברת Microsoft

למידע אודות ההסכם

 

במסגרת חותם ניתנת הטבה למוסדות החינוך להתקין את התוכנות הנכללות במסגרתו בכל המחשבים הנמצאים בבעלותם.
בהסכם החדש נכללות בנוסף לתוכנות Desktop ותוכנות בחירה, תוכנות שרת כחלק מחבילת הבסיס ללא צורך בתשלום נוסף עבורן  
לפירוט התוכנות הנכללות בהסכם, להזמנת התוכנות למוסדות החינוך  ניתן להעביר טופס בקשה להזמנת הערכות.
לידיעתכם בתאריך 25/9/2015 עודכנו מספרי האקטיבציה המוסדיים OFFICE 2010 ו- WINDOWS 7.

 

רישיונות חינם בהזמנת תוכנות מיקרוסופט לעובדי מערכת החינוך:
במסגרת חותם ניתנת הטבה למורים, גננות והעובדים האחרים במערכת החינוך, להזמין ערכות התקנה לתוכנות הנכללות בהסכם, לצורך התקנה ושימוש במחשבם הביתי.

מידע אודות ההטבה | הזמנות ובירור עלויות | מעקב אחר ההזמנה                    
                            (ניתן להזמין גרסאות 2010)

 
    תאריך עדכון אחרון:  09/10/2015    

עדכוני rss