education - חינוך חותם טכנולוגי - רישוי תוכנות מיקרוסופט למערכת החינוך
 
 
 
 
 
 
 
 School Agreement,  חותם ומה שביניהם    
 

משרד החינוך החליט לחדש את התקשרותו עם חברת מיקרוסופט במסגרת School Agreement לאור ההיקפים והמורכבויות בהן עוסקת מערכת החינוך, הצרכים המשתנים בעקבות רפורמות, המעבר לשקיפות והחתירה לקידמה, המצריכים שילוב של טכנולוגיות עדכניות ומתקדמות, המשתנות לעיתים ללא הרף.

 

ההסכם נועד להסדיר את זכויות השימוש והשדרוג במוצרי התוכנה של חברת Microsoft אשר מהווים, לדעת אנליסטים, תשתית תקשוב דומיננטית במערכת החינוך.


כדאיות ההסכם נבחנת מעת לעת. כתוצאה מגידול משמעותי בשדרוג המערכות בבתי הספר, אה המשרד לנכון להמשיך את ההתקשרות ולהרחיב את ההטבות הניתנות במסגרתה.

הטבות אלו הוזילו את עלויות השימוש בתוכנות וכך מתאפשרת נגישות גבוהה יותר לכלים טכנולוגיים מתקדמים. הוזלת הכלים והנגשתם תאפשר ניצול משאבים אופטימלי והתמקדות בעשייה הפדגוגית.

 

בהסכם החדש נכללות בנוסף לתוכנות Desktop ותוכנות בחירה, תוכנות שרת כחלק מחבילת הבסיס ללא צורך בתשלום נוסף עבורן. ערכות התקנה עבור מוסדות חינוך ובעלוית החינוך יסופקו ללא תשלום בכל עדכון גרסה מג'ורי לצורך הקלה על תהליך שדרוג עמדות המחשבים במוסדות הזכאים.

פרויקט חותם הינו פרויקט הנועד למימוש ההסכם וטיפול בכל היבטיו.

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2012    

עדכוני rss