שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
היחידה להתמודדות עם מצבי משבר, חירום ואובדנות
 

מנהלת היחידהד"ר יוכי סימן טוב    טל': 073-3931857 

רשימת מדריכות

 

היחידה עוסקת בהכנה מנטאלית של מערכת החינוך למצבי לחץ, חירום ומשבר וביצירת מענים לנפגעים. ההתייחסות כוללת משברים נקודתיים הפוגעים בפרטים או במערכות מסוימות או במשברים שהינם תוצאה של חירום ברמה הלאומית. היחידה עוסקת בצורה נרחבת באובדנות ובמניעתה.

 

הנחות יסוד בעבודת היחידה

 • כל אדם יצטרך להתמודד עם לחצים ומשברים במהלך חייו.
 • לא נוכל למנוע את הכאב והסבל, אך נוכל להקל עליהם, לא נוכל לשנות מציאות, אך נוכל להשפיע על הפרשנות של האנשים ועל יכולתם להתמודד.
 • ניתן ללמד בני אדם להתמודד טוב יותר עם לחץ ומשבר.
 • טיפוח החוסן צריך להיעשות בצורה התפתחותית וארוכת טווח.
 • יש לעודד הפקת משמעות ולמידה  מאירועי חיים שאינם נעימים ואף קשים.


נושאי הליבה בפיתוח התמודדות

 • חיזוק מנהיגותם של אנשי החינוך והטיפול כמבוגרים. משמעותיים, המקבלים, התומכים והנמנעים משיפוטיות
 • פיתוח אנשי החינוך והטיפול כשומרי סף מול התנהגויות סיכון.
 • שכלול היכולת לנהל את מצב הלחץ לעומת מצב הלחץ המנהל את הפרט או/ ו המערכת (צל"ח- צוות לשעת חירום מוסדי עשוי ליצור את ההבדל).
 • חיפוש נקודות השליטה וחיזוקן. 
 • זיהוי משאבי ההתמודדות האישיים, הקבוצתיים. והסביבתיים ולימוד דרכים להרחבתם ולהסתייעות בהם.
 • עידוד היכולת לבקש ולקבל עזרה.
 • חיזוק הרצון להצלחה ומצוינות ללא תלות בהן.
 • טיפוח תקווה, אופטימיות וציפייה להחלמה.
 • תרגול וויסות רגשי באמצעים מגוונים.פיתוח מערכות תמיכה עבור התלמידים והסתייעות במערכות התמיכה הטבעיות: הורים ומשפחה, תנועות נוער, חברים בכיתה.


פעולות היחידה

 • סיוע לצוותים חינוכיים וטיפוליים בהתערבויות במצבי חירום, אסון ומשבר.
 • ייעוץ טלפוני של מדריכות היחידה לאנשי המקצוע בשדה
 • שותפות בפיילוט התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות ברחובות, רמלה וכפר כנא.
  שותפות בפיילוט "חוסן עיר"- תוכנית מערכתית להכנה לחירום ב-17
 • יישובים.
 • פרויקט צח"י- צמיחה חינוכית יישובית לעבודה מתואמת למען ילדים בסיכון.
 • כתיבת נהלים לקראת חוזר מנכ"ל בנושא היערכות והתמודדות עם חירום.
  כתיבת ספרות מקצועית
 • כלל הפעילויות נעשות תוך שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה וארגונים רלבנטיים שונים.


מדריכות היחידה

מדריכות מחוזיות:
כ- 80 מדריכות פועלות במחוזות וישובים בהתאם לצרכים ולמשאבים נוספים של המחוז.
על מנת לפנות למדריכה בעירך אנא פני למפקחת על הייעוץ.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2020