שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 תדריך מקוצר למורים לכניסה לכיתה בעקבות אסון
 

(תדרוך זה, או בדומה לו, ניתן להכין מראש ולאחסנו בדיסק הקשיח במחשב בית-הספר, להתאים אותו על-ידי שינויים (מתבקשים) מינימליים למצב האסון הספציפי, לצלם ולחלק למורים)

 

 • על המורה להיכנס לכיתה ולפתוח מיד בהצגת פרטי האירוע הידועים לו. בשלב זה יש להִמנע מכניסה לפרשנויות, למסקנות ולהסברים מורכבים כמו גם לפירטי פרטים. יש להִמנע מתיאורים קשים.

 • יש לאפשר לתלמידים שיחה פתוחה וחופשית, לשם הפחתת המתח. יש לאפשר ביטוי רגשות כפי שהם (כולל בכי, כעס). עם זאת אין ללחוץ על תלמידים לבטא חרדה בדרך מסוימת ויש גם לקחת בחשבון כי ישנם תלמידים אשר ההתכנסות אל תוך עצמם היא פסק-זמן הדרוש להם כדי לאסוף כוחות להתמודד עם השלכות האירוע.

 • יש להתייחס לטווח הרחב של התגובות ולתת להן לגיטימציה. יש להִמנע מהכחשת הסכנה, הכאב, ההזנחה, משיפוטיות וגינוי, מעימותים, ויכוחים, מלפגוע במנגנוני הגנה.

 • בהמשך יש לכוון את השיחה להגברת הארגון החשיבתי. זאת, דרך הפרדה בין מידע, פרשנות, שמועות, בין רגשות למעשים וכיו"ב.

 • ניתן לשוחח על תגובות רצויות, תוך התייחסות ולגיטימציה לקשיים (כגון: קושי ללכת ללוויה והחלופות האפשריות).

 • יש להפעיל שיטות הבעה חלופיות, כגון התייחסות באמצעות כתיבה חופשית, אמנות פלסטית וכיו"ב.

 • כאשר מתעורר הצורך, יש מקום להסתייג מהתנהגות או ביטוי רגשי קיצוני חריג מסוים, אולם להדגיש שרגש, כל רגש, לגיטימי תמיד במצב כזה.

 • יש לחזק תגובות נכונות.

 • יש לעודד גילויי סולידריות, אמפתיה, לכידות קבוצתית ואף להסתייע בקבוצה (בכיתה) כגורם תמיכתי.

 • יש לשים לב לאלו המגיבים באופן קשה במיוחד (החצנה, הקצנה, הסתגרות).

 • אין להתעלם מהתלמידים השקטים.

 • יש לשקול הפעלה של התלמידים (משאבים פנימיים וחיצוניים), כגון: הטלת מטלות של איסוף מידע, עזרה לחבר, הנצחה. יש לארגן את תלמידי הכיתה להליכה ללוויה וניחום אבלים.

 • יש להדריך את התלמידים במנהגים והליכות המקובלים בלוויה, ב"שבעה" ובניחום אבלים. יש לתת לגיטימציה למי שמרגיש שאינו מסוגל להשתתף בלוויה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021