שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
צוות לשעת חירום (צל"ח)
 

שלב ההתערבות המקדימה מאופיין בבניית "שִגרת חירום". במסגרת זו על בית הספר לבחור ולהכשיר "צוות לשעת חירום" (צל"ח), אשר מוטלת עליו האחריות הארגונית, הניהולית והטיפולית לנעשה בבית הספר בשעת חירום


יש לדאוג לחלוקת תפקידים ואחריות בין נושאי התפקידים השונים בצל"ח, בין אם מתוך צוות בית-הספר ובין אם מחוצה לו.


בעת חלוקת התפקידים יש לבחור בקפידה אנשים בעלי נכונות לקחת חלק בצוות לשעת חירום, בעלי יכולת עמידה במצבי לחץ ויכולת עבודה בצוות. מעבר לכך, יש לשקול בעת חלוקת התפקידים יכולות וכשרים אישיים בהתאם לדרישות התפקיד השונות.


למותר לציין כי מדיניות ההתערבות בעת חירום מצריכה שילוב של כמה גורמים ברשות המקומית הנמצאים בזיקה ישירה אל בית-הספר, כגון השרות הפסיכולוגי-חינוכי, מחלקת החינוך, שירותי הרווחה ברשות, קציני ביקור סדיר, קציני ביטחון ועוד. שיתוף פעולה בין גורמי הטיפול/ההתערבות השונים הכרחי מן מההיבט המקצועי ומן ההיבט המערכתי.


יש, על כן, להביא לגיבוש מדיניות התערבות מוסכמת ומתואמת הנגזרת מהתנאים הספציפיים והאפשרויות ברשות המקומית או האזורית אליה שייך בית-הספר.


כל אחד מגורמים קהילתיים אלו יגדיר את הקצאת משאביו ותחומי אחריותו, דרכי התקשורת, הנהלים והעברת המידע. אין, ככל הנראה, תחליף ליצירת קשר בין-אישי בין מנהל בית-הספר ומנהלי השירותים הקהילתיים.

 

בכינוס הגורמים הקהילתיים יש להגיע אל:

(א) יצירת שפה מקצועית משותפת, כולל אימוץ או בניית מודל עבודה מוסכם;
(ב) תיאום וקביעת מדיניות מנחה ונהלים כתובים כבסיס לשיתוף פעולה בעת אסון;
(ג) חבירה לתרגיל הדמייה קהילתי של פעילויות בעת חירום לבדיקת היישומיות של אלה בתנאים הקרובים ביותר לתנאי חירום מעשיים.

 

ייעוץ להקמת הצוות וסיוע מההיבט המקצועי אמור מנהל בית-הספר (כראש הצל"ח) לקבל מיועץ בית-הספר, פסיכולוג בית-הספר וממנהל השרות הפסיכולוגי-חינוכי (או מי שמונה מטעם מנהל השירות לצורך זה). גם בתי- ספר שאין בהם פסיכולוג ויועץ אמור מנהל בית-הספר לפנות אל השרות הפסיכולוגי ברשות לקבלת ייעוץ וסיוע מקצועי. כאשר בתי הספר קטנים, ראוי שמספר מנהלי בתי הספר יחברו יחדיו לשם סיוע הדדי בבניית המערך ולשם ארגון הצל"ח. כמו-כן יש מקום לשתף גני-ילדים סמוכים לבית-הספר ולשלבם ככל הניתן במערך ובהערכות.


בלוח 1 מוצגת  חלוקה מומלצת של נושאי התפקידים בשעת חירום על-פי תיאור תפקידם.

 

 

דוגמא לחלוקה (מומלצת) של נושאי תפקיד על-פי תיאורי תפקיד

 

תפקיד תיאור התפקיד

ראש הצל"ח

(מנהל בית הספר)

-   כינוס וניהול ישיבות הצל"ח
-   עריכת תרגולי סימולציות לעת חירום
-   אישור או הכנה של הודעות לעיתונות

    בזמן החירום
-   אישור כל דפי המידע המופצים

    לתלמידים, למורים ולהורים
-   עבודה רצופה עם סגן הצל"ח ומרכז

    צוות הייעוץ הפסיכולוגי

סגן ראש הצל"ח וממלא

מקומו בעת הצורך


ואחראי מידע


(סגן מנהל בית-הספר)

-   הגשת עזרה לראש הצל"ח

-   פיקוח על הוצאה נכונה אל הפועל

     של החלטות הצל"ח

-   תיאום התקשורת הבית-ספרית

-   כינוס וקישור בית-הספר עם גורמי חוץ

-   דובר רשמי ויחיד מתוך בית-הספר

    לפניות אמצעי התקשורת

מרכז צוות הייעוץ


(יועץ או פסיכולוג)

-   עבודה רצופה עם ראש הצל"ח וסגנו

-   אימון הצל"ח וצוות בית-הספר

    (מורים ומִנהלה) בהתמודדות פסיכולוגית

    (סימולציות)

-   העברת מידע  פסיכולוגי לגורמים

    הטיפוליים בקהילה

-   הכוונת צוות היועצים לטיפול נכון

    באוכלוסייה הזקוקה לייעוץ: תלמידים,

    הורים ומורים - קביעת היקף וסוג

    ההתערבות

מזכירה/מרכזת צל"ח


(יכולה להיות מזכירת

בית-הספר)

-   אחריות לדפי הקשר לשם יידוע הצל"ח

    וצוות בית-הספר על אסון וכינוסו

-   העברת הודעות על-פי הנדרש

-   עריכת מעקב אחרי התקשורת הבית-

    סיפרית (מענה, רישום וסינון כל

    שיחות הטלפון הנכנסות והמתייחסות

    לאסון)

-   תיאום וארגון שיחות הטלפון של תלמידים 

    להוריהם ומהוריהם

אחות בית-ספר

-   עריכת רישומים של צרכים מיוחדים

    לאוכלוסיית בית-הספר (לדוג': סוג דם מיוחד

    לתלמיד, רגישות לתרופות)

-   אחריות על ציוד עזרה ראשונה בבית-הספר,

    תקינותו וריענונו

-   דיווח  של צרכים שיגרתיים ו/או מיוחדים של

    ציוד רפואי לסגן מנהל בית-הספר (סגן ראש

    הצל"ח)

-   מתן עזרה ראשונה בעת הצורך, עד להגעת

    צוותי חירום רפואיים

-   העברת מידע רפואי רלוונטי לצוותי החירום

    בעת הגעתם

אחראי ציוד ומקלט

(מינהלן בית-הספר,

בעזרת השרת)

-   הכנת ציוד נדרש לעת חירום בהתאם

    להחלטות הצל"ח וחוזרי מנכ"ל

-   אחריות על ציוד כללי בבית הספר, תקינותו

    וריענונו (מטפי כיבוי-אש)

-   דיווח על צרכים שגרתיים ו/או מיוחדים ובציוד

    בפני סגן מנהל בית-הספר (סגן ראש

    הצל"ח) לדוג': הוספת נקודות למערכת

    הכריזה

-   הכשרת המקלט ואחזקתו השוטפת

-   בעת חירום: פינוי והכשרת מקום לאנשי

     התקשורת

 

יועצות ומרכזי שכבות

(תפקוד בשעת חירום)

-   זיהוי מערך הפגיעות ברמת הפרט

    והקבוצה

-   הדרכה ראשונית למורים המחנכים

-   הפעלת מערך עבודה עם כיתות בהתאם

    לתכניות מגירה מתאימות

מנתב קהל

(עדיפות להורה המתנדב

במשמר האזרחי או איש הג"א)

-   הכוונת האנשים המעורבים באירוע

    והלוקחים חלק בניהולו ובהתמודדות עמו

-   בתיאום עם הרשויות (משטרה, מכבי-אש

    ומד"א) - פינוי צירים: בתוך בית-

    הספר ובסביבתו הקרובה

-   ניתוב והגבלת כניסה לשטח

    בית-הספר

-   הכוונת נציגי התקשורת למקום

    שהוקצה להם מראש

-   הכנת שילוט בהתאם לנ"ל

איש-קשר להורי בית-הספר

(ראש ועד - ההורים)

-   ריכוז מידע הרלוונטי להורי התלמידים

    והעברתו

-   סיוע באיתור וגיוס מתנדבים מקרב

    ההורים בעת אסון

-   סיוע באיתור וגיוס ציוד וחומרים

    מההורים (לפי צורך ומומחיות

    ההורים)

-   הכנת צוותים ראשוניים לעזרה, תוך

    תיאום עם ראש הצל"ח או סגנו

 

 

בעת הרכבת רשימת חברי צל"ח (צוות לשעת חירום) הבאים מחוץ לבית הספר יש להעלות את הנושאים הבאים:

 

1. זיהוי ומיון מתנדבים: זיהוי צרכים והצבת מתנדבים בעת צורך מזוהה (כגון: עבודות מזכירות, פיתוח חומרי למידה/תכניות למידה, אמנות לגווניה).
2.

כמה כוח אדם מקצועי ניתן לגייס מבחוץ?

3.

מיון המתנדבים על-פי תפקיד, יכולות ניסיון קודם, וכו':

  • הכשרה פורמלית.
  • אימון ספציפי וניסיון בהתערבות בעת אסון.
  • מיומנויות תקשורת לקבוצות אתניות (בעיקר: עולים חדשים).
  • מיומנויות/ התמחות באוכלוסיות ספציפיות (ילדים צעירים, חינוך מיוחד, עולים חדשים וכו').
  • שילוב מתנדבים עם התמחויות כמו - מקצועיות (כגוון: עזרה ראשונה).
4.

בדיקת זמינות: עד כמה מהר ניתן לאתר, לגייס ולהביא את אותם אנשים למקום האירוע: דרכי תחבורה, איתור אתרי התמקמות וכו': למשך כמה זמן ניתן לנצלם (כמה שעות בפועל הם יכולים לעזור).

5. נוהלי זימון, ריכוז ופיזור.
6. דרכי חבירה  לבית-הספר והשתלבות המתנדבים בו (כינוס, הדרכה, תִגמול לא כספי בהתערבות המקדימה וכו').

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/02/2021