שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
"חוסן - היום שאחרי" - 2019
 תכנית חינוכית לפיתוח חוסן אישי
 

בימים אלה, יחזרו הילדים לבתי הספר, לאחר מספר ימים של הסלמה במצב הביטחוני.
כדי להקל על התלמידים ועל צוות המורים לעבד את חוויות הימים האחרונים ולהתחיל
פרק חדש מחוזקים ומועצמים, הכין משרד החינוך ומרכז "חוסן" ע"ש כהן- האריס
תכנית המתייחסת למורים ולתלמידים בשם: "חוסן , היום שאחרי".

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021