שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
ההיבט המערכתי: עיקרון הרציפות
מתוך: התמודדות בית-ספרית בעת אסון - תכנית ביגרה לבית הספר (עמ' 31), פורפ' אביגדור קלינגמן, התשנ"ח - 1997, משרד החינוך התרבות והספורט
 

ההיבטים הארגוניים והפסיכו-חינוכיים של תגובה לאסון משולבים זה בזה ואמורים לפעול על-פי "עקרון הרציפות" (עומר ואלון, 1994), עיקרון זה קובע, כי על מנת למנוע התפתחות הפרעות פוסט-טראומטיות, יש לגשר בהקדם האפשרי בין הרציפויות כלומר, לקיים המשכיות ומבנים שהיו קיימים ומשמעותיים בעבר,  אלה ממשיכים להיות כן בהווה ובעתיד

מההיבט הארגוני, ייעשה מאמץ מכוווּן להחזיר על כנן ולשמר את הרציפיות בחייהם של התלמידים, הכיתה ובית-הספר: רציפות תפקודית, רציפות (תודעת) הזהות ורציפות הקשר הבין-אישי.


רציפות תפקודית מתקיימת כאשר התלמידים, המורים ובית-הספר ממשיכים (או חוזרים) למלא את תפקידיהם למרות ההפרעות; השבה של שִגרת היומיום על כנה באה לשמר את "הרציפות התפקודית".


רציפות הזהות מתקיימת כאשר תודעת הזהות (כתלמיד, כמורה, כארגון חינוכי) נשמרת חרף ההפרעות; ארגון אזכרה, תכנון פינת זיכרון או יום זיכרון הן דוגמאות להיערכות ארגונית הבאה לשמר את "רציפות הזהות".


רציפות בין-אישית מתקיימת כאשר קשרים שהיו משמעותיים בעבר (מורה-תלמיד: מנהל-מורים, המזכירות-המורים וכו') ממשיכים להיות כאלה; ריכוז השיחה בכיתה (בה קיימים קשרים בין-אישיים בין תלמידים) על-ידי המחנך (כדמות משמעותית ברקע הטבעי של בית-הספר), עונה על עקרון הרציפות הבין-אישית.


המאמץ הארגוני נעשה, אם כן, בשלוש רמות: רמת התלמיד, רמת הכיתה ורמת בית-הספר.


ברמת התלמיד, המאמץ הוא לקיים תנאים שיאפשרו לו לשמר את הקשר עם חבריו, המחנך ומוריו ולשדר לו את האמונה שחזרה מהירה לתִפקוד (לפחות חלקי) שקדם לאסון היא אפשרית ומצופה.


ברמת הכיתה, יש לדאוג לכך שהמסגרת הקיימת (ושהייתה קיימת ושתמשיך להתקיים) ממשיכה לפעול והיא זו המגיבה ועונה לצרכים החדשים כפי שמתעוררים לנוכח האסון.


ברמת בית הספר, אותו ארגון המוכר לתלמיד ולהוריו הוא הנערך, על-פי תכנון מוקדם, תוך הגמשת הפעולות השגורות והשגרתיות ותוך הפעלת עבודת צוות רב-מקצועי מתוך (ולא מחוצה לבית-הספר), ל"שגרת חירום" הכוללת העברה מסודרת של מידע והנחיות המנוסחות באופן ספציפי, קונקרטי ואופרציונלי.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021