שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
ספרות מוערת בנושא התמודדות עם מצבי לחץ וחירום
 
 • אילון, ע' ולהד מ' (2000). חיים על הגבול, הוצ' נורד חיפה.
  בספר מובא רקע תיאורטי בסוגיות היסוד של מצבי לחץ ודיון בטראומות הנובעות מחיים בצילן של מלחמות ושל סיכונים ביטחוניים ותוכנית אינטגרטיבית לחיסון בפני מצבי לחץ לכל אחד מתחומי הלחץ.

 

 • ארהרד, ר' ואלדור, י'. חוסן נפשי, שיפור כושר ההתמודדות במצבי מצוקה ומניעת התאבדות, הוצ' משרד החינוך – שירות פסיכולוגי- ייעוצי. 
  בספר רקע תיאורטי על מצבי לחץ, משבר ומצוקה, התנהגות אובדנית, משאבי התמודדות, מערכת תמיכה ועזרה ודרכים לטיפוח "חוסן נפשי" בבית הספר. בספר ארבעה שערים המכילים הצעות להתערבות: השער הראשון מתייחס למצבי אושר ומצוקה, השער השני מתייחס לדפוסי התמודדות, שער שלישי לפנייה לעזרה ושער רביעי מתייחס למחשבות והתנהגות אובדנית. 

 

 

 • חן-גל, ש' (2003). התמודדות בית ספרית עם אירועי טרור ומתח בטחוני מתמשכים, הוצ' מאה.
  בחוברת ארבעה שערים: שער ראשון עוסק בהתערבות מערכתית במצבי לחץ מתמשכים, שער שני עוסק בהתמודדות אינדיווידואלית עם אירועי לחץ ומשבר מתמשכים, שער שלישי מביא מאמרים המתארים מצבים ואירועים מן השדה הקשורים להתמודדות עם מצבי מתח ואירועי אסון, ובשער הרביעי מובאת רשימת למקורות רלוונטית למצבי מתח ואסון.

 

 • להד, מ' ואילון, ע' (1995). על החיים ועל המוות – מפגש עם המוות באמצעות הסיפור והמטפורה, הוצ' נורד, חיפה.
  הספר מתייחס למפגש עם המוות, מסתרי המוות, המוות במעגל החיים, יתמות ושכול, משפחות שכולות, נחמה והחלמה – ניחום אבלים ועוד.

 

 • להד, מ' ואנקור, ח' (1993). פחד אז, ביבליותרפיה כסיוע בהפחתת פחדי ילדים ונוער, הוצ' נורד, חיפה.
  בספר ישנה התייחסות למודל גש"ר מאח"ד (BASIC Ph ), ביבליותרפיה והרפיה, הסבר על פחדים לפי גילאים, סוגי פחדים וקווים מנחים כיצד לטפל בהם.

 

 • מור, פ', לוריא, א', חן גל, ש' וסימן טוב, י' (2005). משא הטראומה, הוצ' משרד החינוך השירות הפסיכולוגי ייעוצי ואשלים.
  בשנים האחרונות נחשפו מערכות החינוך למצבי לחץ וטראומה מתמשכים בעוצמה ותדירות שלא הכרנו כמותם בעבר. מצבי לחץ, פיגועי טרור ואסונות ברמה הבית-ספרית, הקהילתית והארצית הפכו לחלק מהחיים לא רק בישראל, אלא גם במדינות נוספות בעולם וביניהן ארה"ב, אירלנד, דרום אפריקה, תורכיה וספרד. במציאות חדשה זו, ההיערכות לקראת אסונות אפשריים מהווה תנאי הכרחי לתגובה נכונה של בית הספר.ספר זה נוגע בהתמודדות לאורך זמן עם טראומה באשר היא, בין אם על רקע בטחוני ובין אם על רקע אסונות אישיים, משפחתיים וחברתיים.

 

 • ערכה להתמודדות עם מצבי חירום בקנה מידה רחב - תקליטור
  מחברים: חברי גף תוכניות סיוע ומניעה בשפ"י
  הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי , 2003
  הערכה מציעה ידע בסיסי, עקרונות מנחים ודרכי עבודה של הצוותים המסייעים בעת חירום בנושאים הבאים: התארגנות המערכת בשעת חירום: קווים מנחים, נוהלי פעולה, והצעות למסמכי עבודה להתארגנות בית הספר בשעת חירום למקרים שבהם בתי הספר יהיו פתוחים ולמקרים שבהם בתי הספר יהיו סגורים; פיתוח החוסן בתנאי חירום של פרטים וקבוצות במערכת, תלמידים ומבוגרים הכולל: פיתוח דפוסי התמודדות שונים; פיתוח המשמעות; הגברת המעורבות והתמיכה החברתית במעגלי ההשתייכות השונים; עיבוד המידע ותיווכו בהתאם לגיל התלמידים וליכולתם להתמודד עם המצב. עיבוד תכנים מיוחדים שיש להם זיקה למצב החירום, כגון: התמודדות עם פחדים; התמודדות עם אבל ואובדן; התמודדות ילדים עם מצבים של פציעה ואשפוז; ערכת חירום לגיל הרך ; מקורות עזר, וכן גופי סיוע שניתן להיעזר בהם. החומר המרוכז בערכה זו מאפשר למשתמש בו להדפיסו, לשנותו ולהתאימו לאופי האירועים. לכשיתבהר המצב בזמן אמת, החומר המצוי בערכה זו יעודכן באתר האינטרנט.

 

 • קלינגמן, א', רביב, ע' ושטיין ב' (2004). ילדים במצבי חירום ולחץ, מאפיינים והתערבויות פסיכולוגיות, הוצ' משרד החינוך – שירות פסיכולוגי ייעוצי.
  לספר שלושה חלקים: חלק א' עוסק בהיבטים עיוניים; חלק ב' עוסק בגישות והיבטים טיפוליים חלק ג' מביא מבחר תיאורים של התערבות במצבי לחץ מן השדה.הספר מציג ידע עדכני הנוגע למאפייני לחץ ומשבר, לאופן ההתמודדות של הפרט והמערכת החינוכית עם מצבי לחץ, לעקרונות ושיטות ההתערבות והטיפול ולסוגיות המרכזיות הקשורות באלה. כמו כן מוצגים מגוון תיאורי מקרים המייצגים התערבויות בשעת משבר הלכה למעשה.

 

 • קלינגמן, א' (1997). התמודדות בית ספרית בעת אסון - תוכנית מגירה לבתי הספר, הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי יעוצי.
  לחוברת שבעה שערים העוסקים בסוגיות של: התערבות מקדימה, התערבות למניעה ראשונית, מניעה שניונית מוקדמת, מניעה שניונית, מניעה שלישונית, כלים להתערבות בשעת משבר ורשימת ביבליוגרפית מוערת.

 

 • שפ"יטון - חוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך,הוצאת השירות הפסיכולוגי ייעוצי, חשוון תשס"ה, נובמבר 2004.
  גיליון זה של שפ"יטון עוסק בחוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך. בגיליון זה מקובצים מאמרים מקצועיים מן הספרות והשדה.
  המאמרים מתייחסים לשלושה צירים מרכזיים – ציר אקולוגי, ציר גורמי סיכון וחוסן וציר הזמן והשלכותיו. בש"פיטון חמישה שערים: 1)ספרות תיאורטית בנושא של אסונות חירום ומתח מתמשך; 2) חוסן נפשי והתמודדות ברמת תיאורטית ומחקרית ; 3) פעילות אנשי שפ"י מטה/שדה בפיתוח חוסן אישי ומערכתי ; 4) כלים לפיתוח חוסן אישי ומערכתי ואסטרטגיות התמודדות;
  5)מחשבות והגיגים על דרכים נוספות להתמודדות ופיתוח חוסן.

 

 • שטיין, ב' (עורך) (2000). הערכות השירות הפסיכולוגי לשעת חירום, הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-יעוצי, ירושלים.
  חוברת מתארת את הערכות השפ"חים בעת אסון ומבטאת את מדיניות שפ"י בשעת חירום. היא מכילה: תדריך להתארגנות מוקדמת, מערכתית-קהילתית, כך שבעת חירום ידע כל בעל תפקיד מה תפקידו לשם ניהול נכון של כל הכוחות בזמן חירום. החוברת מציעה מערך הנחיות פעולה זמינות, תמציתיות ומפורטת לבעל המקצוע בעת חירום.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2020