שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
ערכה להתמודדות עם חירום
 

את קבצי הערכה ניתן להוריד ולשמור במחשב באמצעות תוכנת Acrobat Reader
הנחיות להורדת תוכנת אקרובט וקבצי FDP 

 

 

 ניתן להוריד את הערכה כקבצי word 


 

 הקדמה

 מבוא


חלק א'

פרק ראשון: עבודת המסייעים בשעת חירום

 סיוע בעת חירום - מטרות ועקרונות מנחים

 הסיוע למסייע

 הנחיות לגבי איסוף מידע

 מתן ידע וכלים ראשוניים לדרכי התערבות

 ידע כללי

 השלכות נפשיות

 פיתוח חוסן והתמודדות

 מתן ידע וכלים - דוגמאות להפעלה

 קו פתוח וחירוםפרק שני: היערכות ארגונית - סדר פעולות, דפי תדרוך, אגרות

 התארגנות מקדימה למצב חירום

 הקמת צוות לשעת חירום

 הכשרת הצוות החינוכי בהתמודדות במצבי חירום

 הכנת נוהלי פעולה, טפסים, רשימות מידע ואגרות 

חלק ב'

פרק ראשון: התמודדות במצב חירום - ארגז כלים
מודל רב ממדי להתמודדות עם מצבי לחץ, ואי-וודאות -ׁ גש"ר מאח"ד

 תיאור המודל

 קווים מנחים בהפעלת המודל

 איתור הדפוס או הדפוסים הדומיננטיים של הפרט בהתמודדות עם משבר

 רעיונות להפעלת דפוסי ההתמודדות גש"ר מאח"ד

 דפוס התמודדות באמצעות הגוף

 דפוס התמודדות באמצעות השכל

 דפוס התמודדות באמצעות הרגש

 דפוס התמודדות באמצעות מערכת אמונות

 דפוס התמודדות באמצעות פעילות חברתית

 דפוס התמודדות באמצעות דמיון פרק שני: משמעות הקיום
 • קווים מנחים
 • זהות אישית וערך עצמי
 • אמונה דתית והשקפת עולם
 • ערכים
 • פרדיגמות
 • טקסים
 • הבניית תמונת עתיד על בסיס תקווה
 • רמזים להפעלות אפשריות


 פרק שלישי : מעורבות ותמיכה חברתית במעגלי השתייכות שונים
 • קווים מנחים
 • מיפוי מקורות סיוע
 • נתינה וקבלה של תמיכה
 • לקיחת אחריות - "ראש גדול"
 • רמזים להפעלות אפשריות


 פרק רביעי: עיבוד מידע
 • מקומו של המידע בהתמודדות עם מצב החירום - קווים מנחים
 • התאמת אופן מסירת המידע לגיל התלמידים
 • קווים מנחים ומסרים לשיחה בכיתות - שאלות לדיון והצעות לפעילויות
 • קווים מנחים ומסרים לשיחות מחנכים עם הורים

חלק ג'

פרק ראשון: התמודדות עם פחדים

 פחדים במצבי חירום

 עקרונות מנחים וטכניקות עבודה

 רעיונות לשיחות ולהפעלת תלמידים

 מסרים להורים

 נספחים: הצעות לפעילויות נוספותפרק שני: התמודדות עם אבל ואובדן

 מפגש עם מצבי אבל ואבדן

 תפיסת המות בקרב ילדים

 מטרות ועקרונות מנים להתערבות

 שאלות מנחות לשיחות עם תלמידים

 ערוץ להורים

נספחים: הצעות לפעילויות מתוך הספר "על החיים ועל המוות"

היה לי אח היה לי חבר

ניחום אבלים

חלק ד'

ערכת חירום לגיל הרך - לגננת ולצוות הגן


1. הקדמה 


2. מצבי חירום - עקרונות התערבות

א. מצבי לחץ: רמות התייחסות 
ב. מצבי חירום שבהם נדרשת הגננת לפעול: 
 • איום בטחוני מתמשך ("שגרת חירום")
 • אסון או אירוע מעורר חרדה המתרחש בתוך שטח הגן
 • אסון או אירוע מעורר חרדה מחוץ לשטח הגן
 • מלחמה או אסון לאומי
ג. עקרונות להתערבות הגננת במצבי חירום:
 • עקרון מעגלי הפגיעות
 • עקרון ה"קמ"צ" - קירבה, מיידיות, ציפייה
 • עקרון הרציפות
ד. מצבים של היעדרות מן הגן 


3. מצב חירום: התערבות בטווח המיידי
 • מצב חירום - תדריך פעולה: תרשים
 • התערבות בגן באירוע חירום


4. התערבות מעמיקה לאורך זמן באירוע חירום
א. התערבות בגן באירוע חירום: מהלך ההתערבות 
ב. ארגון חיי הגן באופן הדומה להתנהלות השגרתית 
ג. קשר עם ההורים 
ד. מכתב להורים - דוגמא 
ה. שיחות סיכום 


5. הערכות ארגונית
א. צוות לשעת חירום של הגן (צל"ח גן) 
ב. צוות גן המורחב לשעת חירום (צל"ח גן מורחב) 
ג. צוות חירום יישובי 
ד. בניית צל"ח גן 
ה. בניית צל"ח גן מורחב 
ו. הורים כוננים 
ז. תיק אישי לילד 
ח. ארגז גננת 
ט. רשימת טלפונים לשעת חירום
י. רשימה ביבליוגרפית ומקורות מומלצים לקריאה נוספת 


6. נספחים 
א. טופס ייפוי כוח
ב. רשימת מזון מומלץ
ג. היום שאחרי פרוץ מלחמה
ד. עולים חדשים בגן
ה. ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הרגיל, המיוחד והמשולב
ו. מסרים עיקריים להדרכת ילדים בגיל הרך בנושא:
ז. היערכות למתקפה בלתי קונבנציונאלית
ח. מאמר: איתותי מצוקה של ילדים בגיל הרך / אורה גולדהירש 


תדריך לפסיכולוגים וליועצים

 מבוא

 תהליך הטמעה ופיתוח חוסן להתמודדות בעיתות חירום

 התייחסות לצרכי הגננת וצוות הגן בעת חירום

 מבנה מומלץ של מערך ההדרכה

 פרק א' -פגישה ראשונה

 פרק ב' - פגישה שניה

 פרק ג' - פגישה שלישית

נספח שקפים

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021