שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קול קורא בנושא: טיפול בפגיעות מיניות בשירותים הפסיכולוגיים ברשויות לשנת תשפ"ב
כסלו תשפ"ב, נובמבר 2021
 


תקציב פגיעות מיניות לרשויות יועברו באמצעות פניה של הרשויות המקומיות לקול קורא  (14066).
הגשת הבקשה תיעשה דרך פורטל המרכבה עד לתאריך 30.11.2021;
על הרשויות לעמוד בקריטריונים המפורסמים במסמך הרצ"ב.
יש לצרף לבקשה את כל מסמכי החובה בצירוף מכתב בקשה המפרט את סכום הבקשה + פירוט שעות טיפול צפוי עד לסוף שנת תשפ"ב (ראו נספחים בתוך מסמך הקריטריונים + נספח 3 בדף האתר).
העתק של מכתב הבקשה + נספחים יש לשלוח למיילnatalie.ben.shlomo@gmail.com
במידה והבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה.

ניתן לפנות בכל שאלה לבלה שבתאי במייל bellash@education.gov.il
לשאלות מקצועיות בנושא ניתן לפנות לנתלי בן שלמה (רכזת ארצית מטעם אגף פסיכולוגיה לתחום מיניות ומניעת פגיעות מיניות) באמצעות מספר 0545929483

 

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/11/2021