שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
שבוע מערכת החינוך למניעת פגיעות מיניות תש"ף: מניעת פגיעה מינית ברשת
12-17 בינואר, ט"ו - כ' בטבת תש"ף
 

לצוותי החינוך שלום רב,


בשנת הלימודים תש"ף נציין בחודש ינואר את "שבוע מערכת החינוך למניעת פגיעות מיניות בילדים ובבני הנוער". בשבוע זה אנו ממקדים ומעלים לסדר היום את השיח המתקיים בכל ימות השנה כבשגרה במסגרת שיעורי כישורי חיים, שיח שמטרתו הגברת הידע והמודעות לגבי מצבי פגיעה, התעללות וניצול ועידוד השיתוף במצבי מצוקה, כמו גם עידוד הפנייה לעזרה.


גם השנה בחרנו לעסוק בתופעות השונות של הטרדה ופגיעה מינית ברשת האינטרנט, העלולים להתרחש בקרב ילדים ובני נוער ואנו נחשפים אליהם בתקשורת, ברשתות החברתיות ובשיח הציבורי. הילדים ובני הנוער עושים שימוש רב ברשת האינטרנט. הם מתקשרים באמצעותה כהמשך טבעי של החיים האישים והחברתיים המתקיימים פנים אל פנים, בשליחת מסרים וקבלתם, במשחק ובלמידה. מסכי המחשב והמכשירים הניידים ממלאים את עיקר זמנם של ילדינו ומהווים עבורם ערוץ תקשורת משמעותי, דרכו הם מצויים במגע עם בני גילם ועם אחרים, נחשפים למידע ומשתפים בו. ערוץ זה הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות וטומן בחובו הזדמנויות רבות ללמידה, לחיברות ולהתפתחות הפרט.


לצד זאת, המאפיינים המיוחדים של הגלישה באתרים והשיח ברשתות החברתיות – אנונימיות, מהירות תגובה, הפצה המונית ומיידית, והיעדר נוכחות מבוגרים, עשויים להעמיד את הילדים ובני הנוער בפני מצבים מורכבים, לא תואמי גיל ובפני מצבי סיכון. מצבי הסיכון כוללים חשיפה לתכנים לא מותאמי גיל, חשיפה לשיח בעל גוון מיני לא מותאם, ביוש ואף למצבים של פגיעה וניצול – הן בקרב בני גילם והן מצד מבוגרים, פדופילים ועברייני מין ברשת.


לפגיעה מינית מקוונת המתרחשת באמצעות הרשת היבטים ייחודים, אך חשוב להדגיש כי היא שקולה לפגיעה מינית במרחב הפיזי. הרשת משמשת פלטפורמה לכינון הפגיעה ולהפצתה, אך לחשיפה לתכנים ולמעשים מיניים, לאלימות, לתוקפנות ולניצול שבפגיעה  מצטרפות תחושות קשות של אשמה, בושה ואכזבה, ניצול והתנפצות של חלום והבטחות –  כל אלו בעולם האמיתי.


מחקרים מצביעים על כך שבמרבית מקרי הפגיעה, לבני הנוער קושי בלדווח ולקבל עזרה מהמבוגרים המשמעותיים שבחייהם , מורים והורים (היימן ואחרים, 2014).


נוכחות הרשת בחיי הילדים ובני הנוער, ומחיר החשיפה לפגיעה על תכניה המיניים, מדגישים את החשיבות העצומה שיש לנו, צוותי החינוך, בניהול שיח עם התלמידים לגבי פגיעה ברשת ולגבי הסיכונים הטמונים בה. שיח כזה, המתקיים במסגרת מערכת יחסים שיש בה פתיחות, אמון, נכונות לשתף ולהסתייע, יאפשר גילוי פגיעות ושיתוף במצבי מצוקה וניצול ברשת. מבוגרים משמעותיים המנהלים עם התלמידים בשגרה שיח עקבי בנושאים מורכבים יבססו מרחב מוגן להעברת מסרים של שמירה עצמית, מניעת פגיעה ופיתוח אמפטיה ואחריות חברתית.


במקרי פגיעה, לרבות פגיעה מינית ברשת, יש לפנות ליועצ/ת, לפסיכולוג/ית בית הספר ולמנהל/ת ביה"ס.


לקראת שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית מפורסמים מערכי שיעור לשעת כישורי חיים לשימושכם. חומרים אלו מותאמים לשכבות הגיל השונות, לבתי הספר הממלכתיים, לחמ"ד, לחברה הערבית ולחינוך המיוחד.


אני תקווה כי שיעורים אלו יסייעו לכם לבסס את השיח הממוקד במניעת פגיעה מינית ברשת, בשבוע זה בפרט ולאורך השנה בכלל.


בברכה,
איריס (מנדה) בן יעקב
מנהלת היחידה למיניות ומניעת פגיעה מינית בילדים ובני נוער
השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 


חומרים לעבודה עם צוותי החינוך:


 

שיעורי כישורי-חיים לתלמידים בחינוך הממלכתי:

שיעורי כישורי-חיים לתלמידים בחמ"ד:


שיעורי כישורי-חיים לתלמידים בחברה הערבית:

 

קישור לשבועות המערכת בשנים קודמות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/09/2020