שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מדיניות וחוזרי מנכ"ל
 

חקיקה

הטרדה מינית והחוק למניעת הטרדה מינית 1998

 

חוק העונשין 1977, סימן ה' עבירות מין (החל מסעיף 345)

 

חוזרי מנכ"ל

חוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון, ע"ה/8 (ב), ניסן התשע"ה, אפריל 2015

 

 

חובת הדיווח על עברה בקטין על פי חוק וחקירת תלמידים כקורבנות וכעדים, תשס"ט/3(ב), נובמבר 2008

 

 

התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים, תשס/2(א), 1999.   


 

מניעת אלימות במשפחה - חובת היידוע, חוזר תשס"ג/4(ב), 2002

 

 

חוזר מנכ"ל תשסב/2(א), י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001 העסקת ילדים בהופעות, בפרסום ובדוגמנות

 

 

חוזר מנכ"ל סא/3 (א), 1 בנובמבר 2000 היריון בלתי מתוכנן של מתבגרות

 

 

חוזר מנכ''ל תשסו/3(א), כ'ט בתשרי התשס'ו, 01 בנובמבר 2005 בדיקה לגילוי נגיפי איידס בתלמידים בכיתות ט'-י'ב - איגרת לתלמידים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/09/2020