שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תחום הורים ומשפחה
 


רציונל

ההורים הינם הדמויות המשמעותיות ביותר בחייהם של ילדים ובני נוער. לאיכות ההתקשרות בין ההורה לילדו השלכות להתפתחות הרגשית, ליכולת ליצירת קשרים בינאישיים, ליכולת ללמוד, לפיתוח הזהות.

הורות איכותית, משמעותית ורלוונטית מהווה שדרת חוסן של החברה, ופועלת כנכס ומשאב לקידום תהליכים חינוכיים וחברתיים מגדלים. 


אחרי ההורים, אנשי החינוך הם הדמויות המשמעותיות ביותר בתהליך החינוכי. 
לאיכות היחסים בין הורים וצוותי חינוך השפעה על רווחתם והישגיהם של ילדים ובני נוער. על המבוגרים המשמעותיים-הורים ואנשי חינוך-לחבור יחד כדי לאפשר לילדים ובני נוער להתמודד עם משימות התפתחותיות ומצבי חיים מורכבים בעידן הפוסטמודרני.


השותפות הדיאלוגית בין ההורים למסגרת החינוכית תאפשר השפעה הדדית מיטיבה לאנשי חינוך והורים כאחד, ברמת הפרט וברמת המערכת.
אופי היחסים ומהות הקשרים בין הדמויות המשמעותיות במרחב החינוך משפיעים באופן גלוי וישיר על אקלים הסביבה החינוכית ואופייה, ומתוך כך על מימוש האפשרויות להצלחות החינוכיות הגלומות בה. (Lawrence et.al. 2002)   

 

עקרונות מרכזיים

  • פיתוח תרבות של שיח, הידברות ושותפות בין הורים ואנשי חינוך
  • קידום גישה מקצועית לתקשורת עם הורים בסוגיות חינוכיות ולימודיות
  • פיתוח גישה רגישת תרבות לקשר עם הורים

 

יעדים מרכזיים

  • הובלת מדיניות מקדמת תרבות של דיאלוג ושותפות בין הורים וצוותי חינוך תוך חיבור לשותפים נוספים במשרד החינוך.
  • חיזוק תחושת המסוגלות של אנשי החינוך לחבירה להורים ולהתמודדות משותפת בהתלבטויות, ומצבי חיים הנובעים מגידול ילדים במאה ה-21
  • הובלת מדיניות קידום השותפות בין הורים וצוותי חינוך תוך חיבור לשותפים נוספים וארגונים בקהילה, במטרה להתמודד יחד עם סוגיות המעסיקות הורים ואנשי חינוך בהקשר לחינוך ילדים ובני נוער. תוך דגש על הרצף הקהילתי
  • קידום תחושת המסוגלות של אנשי החינוך וההורים להתמודד עם התמורות החדשות החלות במבנה המשפחה בעידן הפוסטמודרני – גירושין, משפחות במעבר, משפחות חד הוריות, חד מיניות, יחידניות, ועוד. במטרה לתרום לגדילה והתפתחות בריאה של הילדים ובני הנוער במשפחות אלה. 
  • פיתוח דרכים ללמידה וליצירת ידע רלוונטי בנושאים הקשורים לתמורות  חדשות במבנה המשפחה וההשלכות למערכת החינוך ולקידום השיח בין מבוגרים משמעותיים.

 

מנהלת היחידה: בטי ריטבו

טל': 02-5603249 פקס:02-5603256 

bettyry@education.gov.il

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/11/2019