שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 ידע תיאורטי ופרקטיקות יישומיות:
 
 

ידע תיאורטינפגשים |  פרקטיקות יישומיות |

 

ידע תיאורטי:

 

 

נפגשים:

 

באמצעות החוברת "נפגשים" אנו  מכוונים לקידום התפיסה האקולוגית תוך ליווי איש החינוך בעיצוב חוויית מסוגלות וערך ושיפור יכולתו ליזום ולקדם את השיח עם ההורים.

החוברת מבקשת ללוות את אנשי המקצוע- מדריך שפ"י, הפסיכולוג והיועצת בתהליך ההובלה של צוותי חינוך לקראת קידום שיח מכבד עם ההורים.

החוברת בנויה בהקבלה לאופן בו מומלץ לבנות את השותפות החינוכית: תהליך ברור עמדות, שכלול מיומנויות לפיתוח שיתופי פעולה בהתבסס על העמקת ידע בתחום, עם דגשים מיוחדים לכל בעל תפקיד, תוך מודעות למגוון התרבותי ולשונות הצרכים, ותוך התייחסות להתמודדות במצבי קונפליקט.

 

פרקטיקות יישומיות:

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/11/2021