שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קריטריונים לתקצוב מרכזים להורות ולמשפחה במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות להכשרת מורים
כסלו תשפ"ב, נובמבר 2021
 


 
מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות להכשרת מורים המעוניינים לפנות בבקשה לקבלת תקצוב להפעלת מרכזים להורים ולמשפחה יכולים להגיש בקשתם על פי הנוהל המצ"ב.
יש להפנות את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים עד יום שלישי, כ"ו כסלו תשפ"ב, 30.11.21 באמצעות מערכת מרכב"ה, קול קורא מספר 14067.
בנוסף, יש לשלוח במייל את הבקשה והמסמכים הנלווים אל ליאת שמואלי, מנהלת תחום הורים ומשפחה בשפ"י. דוא"ל: liatsh2@education.gov.il  


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2021