שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כישורי חיים
 
 

תוכנית כישורי חיים מהי?

תוכנית כישורי חיים הינה תחום ליבה חובה בתכנית הלימודים מהגיל הרך ועד י"ב. התכנית מבוססת על שיח בין התלמידים ואנשי החינוך. מטרתה להכין את התלמידים להתמודדות עם אתגרי החיים ומצבי חיים שגרתיים ובמצבי לחץ, סיכון וחירום בהווה ובעתיד. התכנית מתייחסת למגוון רחב של מצבי חיים ומשימות חיים תואמי גיל והתפתחות, ונותנת מענה גם להתמודדות עם סוגיות העולות כצורך השעה בכיתה, בבית הספר, בישוב, בארץ ובעולם.

 

בברכה,
יעל רום-בריל

ממונה תחום כישורי חיים, שפ"י

yaelb@education.gov.il

073-3931834

 

תפיסות ועקרונות עבודה

 

הכשרת צוותי חינוך    עבודה עם הורים

 

גיל הרך יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה

  

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/03/2021