שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית
עורך: ד"ר גבריאל וייל, 2008
 

פרקי הספר להורדה

 

פתח דבר

במציאות של המאה ה-21, מציאות הכפר הגלובלי, המפגש בין תרבויות הינו תופעה רווחת.  ישראל היא חברה רבת תרבויות בכל קנה מידה .

האם ? היכן? ואיך?  פוגשת הפסיכולוגיה החינוכית את הרב תרבותיות של החברה הישראלית? עם אתגר זה מתמודד הספר.

נותני השירות, הפסיכולוגים, מגיעים מארצות מוצא שונות. מסקר הפסיכולוגים החינוכיים של שפ"י 2006 , אנו למדים ש – 37% מהפסיכולוגים אינם ילידי הארץ.  מקבלי השירות - ילדים, הורים, צוותי חינוך וגורמי קהילה ורשות, גם הם  מיצגים מגוון של תרבויות. זהו הרובד הגלוי. אולם, הפסיכולוגים ומקבלי השירות ילידי הארץ, נושאים עמם ייצוגים תרבותיים רבים ושונים. מושג הרב תרבותיות הוא מושג מורכב. הוא איננו מייצג רק ארץ מוצא. משמעותו כי האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ורבדים של זהות תרבותית, ולנוע דרך רבדים אלה. ייצוגים פנימיים מרכיבים  יחד פסיפס של זהות אישית.

למפגש הרב תרבותי פוטנציאל רחב. הוא עשוי  להיות  מפגש אנתרופולוגי על פי אופיו. מפגש של הכרות עם הייחודי, השונה, הזר, לעיתים האקזוטי בתרבות הזולת. מפגש המאופיין בעיקר בסקרנות, מוטיבציה להיכרות וכו'. המפגש הרב תרבותי של הפסיכולוג מצריך קשב והתבוננות לקולות אותם מהדהדים הייצוגים החברתיים העולים מתוך המפגש עם הזולת. לב ליבו של המפגש הזה, מצוי בשיח שבין שניים, שכל אחד מהם מביא לאינטראקציה ייצוגים משלו.

ספר זה נותן ביטוי עשיר ומגוון למורכבות העבודה של השירותים הפסיכולוגיים בשדה הרב תרבותי. הוא יוצא לאור מטעם שפ"י, שהציב זה מכבר כיעד את העיסוק ברב תרבותיות כצו שעה מקצועי.

הספר פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית מהווה  אינטרוספקציה לניסיונם המקצועי של פסיכולוגים חינוכיים ברחבי הארץ, הפוגשים בעבודתם את הרב תרבותיות, על האתגרים והדילמות הכרוכים בה. שאלות רבות מתעוררות לנוכח קריאת הספר:

מה מקומם של היבטים תת/ לא מודעים בעבודה פסיכולוגית עם ילדים?

כיצד משפיעות סוגיות רב תרבותיות על תהליכי עבודה: הסתכלות מערכתית, הערכה פסיכולוגית, היוועצות, התערבויות טיפוליות וכדומה.?

אילו השלכות צריכות להיות להיבטים הרב תרבותיים על הכשרת הפסיכולוג החינוכי?

אילו קשרים יתכנו בין המפגש הרב תרבותי בעבודת הפסיכולוג במסגרת החינוכית מחדר המורים ועד חדר הטיפולים, על מתווים שונים של שירות פסיכולוגי חינוכי?

אנו רואות בספר זה  אבן דרך חשובה  במסע מקצועי שלא כל נתיביו ידועים, עדיין. מסע שבודאי יפתח בפנינו יותר ויותר שאלות ואתגרים בעתיד ככל שנפנה אליו יותר תשומת לב.

תודה מיוחדת לכל הפסיכולוגים ששיתפו בתפיסתם המקצועית ובניסיונם .

 אנו מבקשות להביע הוקרה רבה לדר' גבי וייל  אשר על היוזמה, העמל והטרחה, ובעיקר האמונה הבלתי נלאית ברעיון ובדרך.

 

חנה שדמי                                                                   חוה פרידמן

מנהלת אגף א' שפ"י                                                      פסיכולוגית ראשית

 

 

 

פרקי הספר להורדה

כל הקבצים הינם קבצי PDF

לחץ כאן להורדת הקובץ המלא: "פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית" 

פרקי החוברת:

תוכן עניינים ומבוא

 

 

שער ראשון - פסיכולוגיה חינוכית בסקטור החרדי

פרק 1

הקמת והפעלת שירות פסיכולוגי במגזר החרדי – שליף ישי, וילנר מיכל

פרק 2

"מכל מלמדי השכלתי ומ'מלמדי' יותר מכולם": עבודה קבוצתית במגזר החרדי – וייס חיים

פרק 3

פסיכולוגיה חינוכית במערכת החינוך החרדית – ד"ר וייל גבריאל, דה מלאך נואית, כהן שועא, ספירו נעמי ופישביין גלעד

 

 

שער שני – פסיכולוגיה חינוכית בסקטור הערבי

פרק 4

"ללמוד את הנרטיב ההיסטורי שלי ושל האחר": תגובותיהם של תלמידים פלסטינים אזרחי ישראל לשני הנרטיבים, הפלסטיני והישראלי, סביב תקופת 1948 – ניבין עיד

פרק 5

הפסיכולוג החינוכי כסוכן חתרני: הפסיכולוגיה בשירות קבוצות מקופחות – ד"ר לנזמן משה

פרק 6

המשתמע לשתי פנים: התערבות מקצועית בהקשר בין-תרבותי בתרבותיות של חברות מקופחות – ד"ר לנזמן משה ואלצאנע אחלאם

פרק 7

סוגיות נבחרות בהתערבות פסיכולוגית חינוכית בחברה הערבית – טאטור מסבחה

פרק 8

ההקשר החברתי-פוליטי ביחסי מטפל-מטופל, מדריך-מודרך, בדיאדה היהודית ערבית – ד"ר נאשף יוסף והדר בר-חנין תרצה

 

                       

שער שלישי – פסיכולוגיה חינוכית בטיפול בעולים מחבר העמים

פרק 9

עבודה טיפולית עם ילדים עולים ומשפחותיהם: מרכיבי ההתערבות – ד"ר שרגה ינה

פרק 10

בני נוער עולים המצויים בסיכון בבאר שבע – ד"ר שרג הינה וד"ר קרומר-נבו מיכל

 

 

שער רביעי – פסיכולוגיה חינוכית בטיפול בעולים מאתיופיה

פרק 11

איך יוצרים רגישות תרבותית? לקחים מעבודת פסיכולוגית חינוכית עם עולי אתיופיה בגנים – ד"ר מי-טל שרונה

פרק 12

הורות על רקע תהליכי עלייה וקליטה, תוך התייחסות ל"עיקרון הרציפות" במסגרת קבוצות להורים עולים ממוצא אתיופי – וכטל טובה

 

 

שער חמישי – הנחיות לפסיכולוגים בעניין רב-תרבותיות בחינוך, בהכשרה, במחקר, בפרקטיקה ובשינוי ארגוני

Guidelines on Multicultural Education, Training, Research, Practice and Organizational Change for Psychologists (APA)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013