שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כיתה ב
 

ממלכתי חמ"דחברה ערבית

 

תכנית ליבה לעבודה עם תלמידים בכיתה

 

מפגשי פתיחת שנה לשיעורי כישורי חיים

 

מודעות עצמית לגוף ולרגשות

 

שמירה על הגוף

 

שמירה על המרחב האישי

 

המשפחה שלי

 

התחלקות עם חברים


אקלים ומניעת אלימות

 

התנהלות מיטבית ומניעת פגיעה ברשת


למידה

 

מפגש מסכם לשיעור כישורי חיים

 

להרחבה ותכנים נוספים:

 

כיתה א' | כיתה ג' | כיתה ד' | כיתה ה' | כיתה ו' |

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2022