שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כישורי חיים לבית הספר היסודי - תרגום חדש לערבית
 
 

לחומרים נוספים: חוזר מנכ"ל, חומרי הדרכה לחדר המורים ותכנית הליבה בעברית 

 

 

תכנית ליבה ומערכי שיעור

 

כיתה א'

 

כיתה ב'

 

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2019