שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
היום הלאומי לאינטרנט בטוח
כ"ט באדר, תשס"ז, 19.3.07
 
באחרונה אנו עדים לעלייה מתמדת בשימוש ברשת בקרב ילדים ובני נוער ועולה צורך בהקניית ידע, כלים ומיומנויות לגלישה נבונה ברשת, תוך התייחסות לאספקטים חברתיים רגשיים הקשורים להתנהגות ברשת, במכלול תוכניות ההתערבות.

 

אנו רואות חשיבות מיוחדת במעורבותכם בפעילויות שתתבצענה במוסדות החינוך.

 

 

  דבר הנהלת שפ"י

 

 

 

 פרטים מלאים על הפעולות המתוכננות ומידע ופעילויות באתר מפמ"ר מידענות

 

 

ידע תיאורטי ויישומי

  תכניות התערבות 

      

  קישורים

   

   

   

  אם יש לכם חומרים נוספים שכדאי לפרסם באתר: מצגות, סדנאות, תאור התערבויות, מאמרים ועוד...   אנא  תשלחו אלינו

   
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013