שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הנחיות לקראת פתיחת שנת הלימודים :  יצירת אוירה תומכת למידה במוסדות החינוך 
 הנחיות ופעילויות המוצעות לתלמידים
 

בשנת הלימודים תשע"ג תמשיך מערכת החינוך לקדם אקלים בטוח ומוגן המאפשר תהליכים של הוראה ולמידה.

יצירת סביבה מכבדת ובטוחה כבר בתחילת שנת הלימודים,  חיונית להסתגלותם של התלמידים לבית-הספר ולתחושת המוגנות שלהם, להתפתחותם הרגשית והמוסרית, ללמידה ולרכישת מיומנויות וערכים.

 

תחושת ההתחדשות עם התחלת השנה, כמו גם תחושת השיבה לשגרה, משפיעות על עמדות התלמידים כלפי פתיחת השנה  וכלפי בית הספר בכלל. אנו ממליצים לראות בימים הראשונים של פתיחת השנה מצע זמין שיאפשר לתלמידים להביע את טווח העמדות והרגשות שלהם כלפי פתיחת שנת הלימודים, ויזמן הבנייה מסודרת, גלויה וברורה של תקנון בית הספר, אורחות החיים והדרישות הלימודיות.

 

להלן, ערכה לפתיחת שנת הלימודים שמציעה רעיונות ופעילויות לביסוס תהליך ההסתגלות המחודשת ולקידום אוירה תומכת לימודים, ומסייעת ביישום ההנחיות להטמעת תקנון בית הספר, כנדרש ע"פ חוזר מנכ"ל.

 

לערכה שלושה  חלקים: 

חלק ראשון - הנחיות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג 

 

חלק שני –  רעיונות לקידום אוירה תומכת למידה עם פתיחת שנת הלימודים                       

 

חלק שלישי - פעילויות ורעיונות לקידום תהליך הטמעת התקנון עם פתיחת שנת הלימודים              

 

הפנייה לחוזר מנכ"ל  -  "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות חינוך" . תש"ע 1(א)

 

נספחים:

נספח 1 : פעילות הכנה לחדר מורים

 

למסמך המלא: הנחיות לפתיחת שנת הלימודים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/03/2019